background

Medewerker Operationele Techniek

Als medewerker operationele techniek bedien je productiemachines en voer je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan onderdelen van installaties, zoals verbrandingsmotoren en koel- en vries installaties. Bij het plegen van onderhoud kijk je welke werkzaamheden er moeten worden gedaan en je voert ze ook uit. Je werkt met computers, gereedschappen en meetapparatuur. Je zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, wat machines betreft en houdt rekening met de werk- en veiligheidsvoorschriften.

Dossierseisen

 • Je bent accuraat
 • Je bent sociaal vaardig en kwaliteits- en klantgericht
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken
 • Je hebt oog voor veiligheid, kwaliteit en ARBO en milieu

Medewerker Operationele Techniek BBL 2

School en werk

De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma's/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 1 of 2 dag(en) per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week in een erkend leerbedrijf. Je ontvangt hiervoor salaris. Naast de onderwijsovereenkomst, die je met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je werkzaamheden en reparaties verrichten aan een installatie. Je leert voorbereidingen treffen, onderdelen testen, hoe je werkzaamheden moet uitvoeren of hoe je collega's assiteert.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen en/of wiskunde

Centrum voor Innovatief Vakmanschap: Polymeren, Coatings, Composieten (CIV PCC)

Kunststof speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de moderne maatschappij. In alle industrieën heeft kunststof een belangrijke plaats ingenomen. Denk aan: verpakkingsindustrie, automobielindustrie, luchtvaartindustrie maar ook bijvoorbeeld binnen de sport komen heel veel kunststoffen en coatings voor.

Deltion werkt in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) samen met het bedrijfsleven aan innovatief en aantrekkelijk onderwijs. Je volgt standaard in het eerste jaar een kennismakingsmodule over o.a. kunststof . In het tweede en derde leerjaar krijg je de vervolgmodulen waarbij je meer leert over eigenschappen en toepassen van kunststof, coatings en composieten. Het CIV-traject bestaat naast theorie en vaardigheidslessen uit bedrijfsbezoeken, uitdagende Beroepspraktijkvorming en gastlessen.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma nog kiezen om de niveau-3 opleiding Operationeel Technicus te volgen. Deze opleiding wordt ook op het Deltion College gegeven.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 243,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer €1200,- per jaar

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 1.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.