background

Allround Operationeel Technicus

Als allround operationeel technicus beheers je technisch complexe installaties. Bijvoorbeeld aggregaten, stoomketels, dieselmotoren of productielijnen. Je leert hoe je machines en producties moet opstarten en inregelen. Daarnaast onderhoud je deze machines door reinigen, smeren of het vervangen van onderdelen. Problemen los je op en je houdt resultaten en kwaliteit goed in de gaten. Je werkt zelfstandig en kent de voorschriften. Als allround operationeel technicus werk je bijvoorbeeld in een waterleidingbedrijf, in een energiecentrale of in een voedingsmiddelenfabriek.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je kan goed samenwerken
 • je kan logisch nadenken
 • je denkt oplossingsgericht
 • je kan mensen aansturen

Allround Operationeel Technicus BBL 4

Voor wie?

 • Voor wie interesse heeft in een opleiding op niveau Operator C en direct wil instromen
 • Voor wie breed wil worden opgeleid in techniek

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 4jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat op woensdagochtend of -middag naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week als operationeel technicus in een bedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je werk voer je onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je:

 • een installatie bedienen en bewaken
 • een installatie onderhouden
 • medewerkers instrueren en begeleiden

Je krijgt vakken als energietechniek, elektrotechniek, procestechniek, procesbeheersing, milieutechniek, scheikunde en wiskunde. Je werkt 3 à 4 dagen als operationeel technicus in een bedrijf voor de praktijkopleiding. Dit kan een bedrijf zijn in de energiesector, een afvalwerkings- of waterzuiveringsorganisatie, in de kunststofindustrie of in de levensmiddelenindustrie.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden en verdiepen. Binnen de opleiding procestechniek worden de volgende keuzedelen aangeboden en in het rooster verwerkt:

 • Voorbereiding wiskunde hbo
 • Kunststoftechniek
 • Afvalwaterzuivering
 • Industriële Robotica
 • Hernieuwbare energietechnieken

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Je volgt je lessen in gebouw Zwart.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma eventueel verder leren in het hbo, in alle technische richtingen. Ook kun je de Lerarenopleiding gaan volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Voor deze opleiding kan op ieder moment worden ingestroomd. De lessen vinden wekelijks plaats op woensdag.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

Boeken, andere leermiddelen en practica (voor de hele opleiding) ongeveer € 650,- + aanschaf laptop .

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Allround operationeel technicus BOL 4

Voor wie?

 • Voor wie breed wil worden opgeleid in techniek.

School en stage

De opleiding duurt 4 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 4 tot 5 dagen per week naar school en stages zijn een onderdeel van het programma. Je loopt gedurende de opleiding meer dan een jaar stage. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Breed eerste halfjaar techniek

Tijdens het brede eerste halfjaar maak je kennis met de uitstroomrichtingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica en smart technology en de vakrichtingen installatietechniek (werkvoorbereider), procestechniek en commerciële techniek. Alle studenten volgen in het eerste halfjaar dezelfde theoretische modules. In het eerste semester komen de basisvaardigheden van alle vakrichtingen in de werkplaats aan de orde. Vervolgens mag je zelf kiezen uit een aantal praktijkopdrachten binnen de vakrichting van jouw voorkeur. Je krijgt in het tweede halfjaar een oriënterende stage van 10 weken. Na deze stage krijg je een studieadvies op basis van de behaalde resultaten voor theorie en praktijk. Het advies gaat over het verder leren op niveau 3 of 4 en over de te volgen opleiding. Alle opleidingen kun je vervolgens in 3 jaar afronden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je:

 • een installatie bedienen en bewaken
 • een installatie onderhouden
 • medewerkers te instrueren en begeleiden

Je krijgt vakken als energietechniek, elektrotechniek, procestechniek, procesbeheersing, milieutechniek, scheikunde en wiskunde. In het eerste en tweede jaar loop je 10 weken stage, in het derde en vierde jaar werk je 20 weken binnen een bedrijf. Als lesmateriaal wordt met name lesmateriaal van de VAPRO ingezet. We raden je aan om stage te lopen bij verschillende bedrijven, om zo een goed beeld te krijgen van jouw toekomstmogelijkheden. Na je opleiding kan je aan de slag in de energiesector, bij afvalverwerkings- of waterzuiveringsorganisaties, in de kunststofindustrie of in de levensmiddelenindustrie.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden en verdiepen. Binnen de opleiding procestechniek worden de volgende keuzedelen aangeboden en in het rooster verwerkt:

 • Voorbereiding wiskunde hbo
 • Kunststoftechniek
 • Afvalwaterzuivering
 • Industriële Robotica
 • Hernieuwbare energietechnieken

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Je krijgt les in gebouw Zwart.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo, in alle technische richtingen. Ook kun je de Lerarenopleiding gaan volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. De opleiding start na de zomervakantie en in januari (bij voldoende deelname).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • Boeken, andere leermiddelen en practica (voor de hele opleiding) ongeveer € 1.200,- + aanschaf laptop

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.