background

Assemblagetechnicus

Als assemblagetechnicus monteer je componenten en systemen tot half- of eindproducten. Zo zet je bijvoorbeeld onderdelen van auto’s, motoren of fietsen in elkaar. Je werkt met nieuwe materialen, zoals kunststof en polyamide, maar gebruikt ook traditionele verbindingstechnieken, zoals schroeven en klinken. Als assemblagetechnicus werk je bij assemblagebedrijven en/of serieproductiebedrijven, zoals bedrijven die auto’s, motoren, bedrijfswagens en fietsen ontwikkelen en maken.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent oplettend en klantgericht
 • je bent flexibel
 • je hebt een lerende werkhouding
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent productief
 • je bent zelfstandig
 • je bent resultaatgericht
 • je bent verantwoordelijk
 • je kan goed samenwerken
 • je bent bereid te werken op onregelmatige werktijden

Assemblagetechnicus BBL 2

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 2 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt binnen en buiten school veel samen met anderen om praktijkopdrachten en projecten uit te voeren en problemen op te lossen, net als in de dagelijkse beroepspraktijk. De leraar heeft hierbij een begeleidende en coachende rol. Zo leer je niet alleen vakkennis en beroepsvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook samenwerken en zelfstandig werken. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn in je werk en in de maatschappij.

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Een groot deel van het programma is praktisch ingericht. Tijdens de leer-/werkperiode voor je praktijkopdrachten uit. Je wordt begeleid door een praktijkopleider vanuit school en vanuit het bedrijf. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.innovam.nl.

Tijdens de opleiding leer je componenten stellen, (deel)producten en/of (deel)systemen samenstellen en monteren.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Er bestaat binnen het mbo geen vervolgopleiding op de opleiding Assemblagetechnicus niveau 2. In de meeste gevallen groeit de assemblagetechnicus door binnen het bedrijf naar functies met meer verantwoordelijkheden. Te denken valt aan allround assemblagetechnicus, groepsleider, coördinator of andere binnen de branche gebruikelijke functiebenamingen. Daarnaast kiest een deel van de deelnemers als vervolgopleiding voor de niveau 3 en/of 4 opleiding (Eerste) (Bedrijfs) autotechnicus.

Door de verschillende technische gebieden waarin de Assemblagetechnicus werkt, zijn er ook mogelijkheden in andere beroepskolommen, zoals de procesindustrie, logistiek, procesvoorbereiding en elektromontage.Behalve met assemblage zou hij daar ook belast kunnen worden met storingen, onderhoud en reparatie en kwaliteits- en eindcontrole. Dit vergt uiteraard een voortgezette studie en werkervaring in het bedrijf.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 243,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen ongeveer € 600,-- (voor 2 leerjaren)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 1.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.