background

Junior Stylist

Als junior stylist werk je samen met het hoofd styling kledingontwerpen uit. Een junior stylist is iemand die gevoel heeft voor mode en daar ook grote affiniteit mee heeft. De stylist laat zich inspireren door de wereld om hem/haar heen, signaleert de modetrends en cultuurtrends en kan deze vertalen en toepassen naar verschillende doelgroepen. Als junior stylist denk je mee over het concept van de collectie, de kleuren, stoffen en fournituren. Je werkt deze ideeën uit in moodboards en technische tekeningen, met de juiste maat specificaties verwerkt op stylesheets.

Beroepseisen

 • je bent creatief, zelfstandig en flexibel
 • je hebt affiniteit met tekenen en tekenprogramma’s
 • je hebt een brede maatschappelijke en culturele belangstelling met gevoel voor doelgroepen en trends
 • je bent communicatief ingesteld en kunt goed samenwerken

Junior stylist BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Je gaat gedurende 3 jaar 5 dagen per week naar school in combinatie met stages. De eerste helft van het tweede leerjaar volg je een stage waarbij je ervaring opdoet en kennis maakt met de praktijk. In leerjaar drie laat je in je stage zien dat je de kennis die je op de opleiding hebt geleerd in praktijk kunt brengen. De stages vinden vaak plaats in de modebranche, bijvoorbeeld bij kop- staartbedrijven, een ontwerpstudio of mode agenturen met eigen (private) label en stylingafdeling. In leerjaar drie is een stage in het buitenland mogelijk (vanaf 18 jaar). Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

 • Meewerken aan de onderbouwing en uitwerking van de collectie
 • Meewerken aan de kwaliteit van de productie
 • Ontwikkelen van de uitgangspunten en concepten
 • Collectioneren
 • Sturen van ontwikkelproces van samples

Voor het meewerken aan de nieuwe collectie met de collectie items heb je als styliste vakkennis en creatieve vaardigheden nodig. Binnen de opleiding ontwikkel je een eigen gevoel voor stijl, vorm en kleur. Je leert handmatig en met een computerprogramma ontwerpen. Leergebieden die je hierin ondersteunen zijn onder andere: vaktechnische kennis, technisch tekenen, photoshop, modevorming, textielkennis, collectioneren en productietechnieken. In de modebranche is Engels vaak de voertaal. Daarom krijg je naast het algemene Engels ook beroepsgericht Engels, zodat je de mensen die intern en extern betrokkenen zijn mondeling en schriftelijk kunt informeren rondom de productie.

De opleiding biedt verschillende werkvormen. Naast instuctielessen werk je ook zelfstandig of in teams aan praktijkopdrachten. Verder zijn er gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven, excursies naar modebedrijven, modemusea en modebeurzen. Bij het afsluiten met een voldoende voor textielwarenkenis ontvang je het certificaat Detex Textielwarenkennis.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn onder andere:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands en rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Na een introductie met o.a. fittesten start je sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.sportkeuzedeltion.nl.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich op de tweede en derde verdieping van gebouw Oranje.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het volledig dagonderwijs in het hbo, onder andere:

 • Mode Vormgeving (Academie's voor Beeldende Kunsten) zoals Artez, HKU of Willem de Kooning Academie
 • Hogere Textielkunde (Saxion)
 • Amfi (Amsterdam Fashion Institute)
 • Artimes Hogeschool voor Styling
 • Akademie Vogue
 • TMO (Hogeschool voor Modemanagement)
 • Small Business & Retail Management
 • Hogeschool voor Mode (Teko, Denemarken)

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij het team Mode, tel. (038) 850 3267.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 500,--
 • andere kosten, o.a. voor excursies en werkweken (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 65,--
 • buitenlandreis (eerste/tweede/derde leerjaar) €150,--, € 225,-- en € 225,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.