background

Junior Stylist

Als junior stylist werk je samen met het hoofd styling kledingontwerpen uit. Een fashion-design-stylist is iemand die gevoel heeft voor mode en daar ook grote affiniteit mee heeft. De stylist laat zich inspireren door de wereld om hem/haar heen, signaleert de modetrends en cultuurtrends en kan deze vertalen en toepassen naar verschillende doelgroepen. Als junior stylist denk je mee met het collectie concept, de kleuren, stoffen en fournituren. Vervolgens kun je deze ideeën uitwerken in moodboards en technische tekeningen met de juiste maat specificaties en deze op stylesheets verwerken.

Beroepseisen

 • je bent creatief, zelfstandig en flexibel
 • je hebt affiniteit met tekenen en tekenprogramma’s
 • je hebt een brede maatschappelijke en culturele belangstelling
 • je bent communicatief ingesteld en kunt goed samenwerken

Junior stylist BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Je gaat gedurende 3 jaar 5 dagen per week naar school in combinatie met stages. Je loopt elk leerjaar 1 of 2 periodes stage bij een modebedrijf. De stages vinden vaak plaats bij kop- staartbedrijven, een inkoop- of stylingafdeling, inkoopcombinaties, mode agenturen met eigen (private) label en productiebedrijven inkoop en /of stylingafdeling. In het derde leerjaar is een stage in het buitenland mogelijk (vanaf 18 jaar). Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

 • Zorgdragen voor de onderbouwing en uitwerking van de collectie
 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de productie en de planning
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen/innovaties van concepten
 • Collectioneren
 • Aansturen van de ontwikkeling van samples

Je doet kennis op door het uitwerken van projecten, het bijwonen van gastcolleges en het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten. Je ontwikkelt een eigen gevoel voor stijl, vorm en kleur. Je leert handmatig en met een computerprogramma ontwerpen. Leergebieden die je hierin ondersteunen zijn o.a.: vaktechnische kennis, technisch tekenen modevorming, textielkennis, elomode, collectioneren, productietechnieken en marketing. In het beroepsveld krijg je te maken met andere talen. Daarom leer je hoe je in het Engels kunt communiceren met vakgenoten. Naast Engels kun je een keuze maken voor Duits. De opleiding biedt verschillende werkvormen. Naast projecten worden er ook klassikale lessen gegeven. Ook zijn er gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven. Excursies naar een modebedrijven, modemusea en modebeurzen zijn gelegenheden om je te informeren over actuele zaken uit de nationale en internationale modewereld. Naast dit diploma haal je een extra diploma Modeadviseur. Dit is een erkend diploma van Detex, een branche-instituut en wordt extra gewaardeerd in de branche.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands en rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Na een introductie met o.a. fittesten start je sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.sportkeuzedeltion.nl.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het volledig dagonderwijs in het hbo, o.a.:

 • Mode Vormgeving (Academie voor Beeldende Kunsten)
 • Hogere Textielkunde (Saxion)
 • Amfi (Amsterdam Fashion Institute)
 • TMO (Hogeschool voor Modemanagement)
 • Small Business & Retail Management (Hogeschool Stenden)
 • Hogeschool voor Mode (Teko, Denemarken)

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.beroepeninbeeld.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]deltion.nl

Ook kun je met vragen terecht bij het team Mode, tel. (038) 850 3267.

aanmeldeninformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • laptopboeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 500,--
 • andere kosten, o.a. voor excursies en werkweken (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 65,--
 • buitenlandreis (eerste/tweede/derde leerjaar) €150,--, € 225,-- en € 225,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.