background

Technicus Engineering / Smart Technology

Ben jij klaar voor het leven van de toekomst, ben jij creatief en hou je van experimenteren? Als technicus engineering smart technology houd jij jezelf bezig met technologische ontwikkelingen en innovatieve technologie zoals digitalisering en automatisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties.

Smart technology is een combinatie van technologie en ICT. Vandaag de dag gaan de ontwikkelingen rondom apparaten steeds sneller, apparaten die met elkaar communiceren en autonoom acties uitvoeren. Deze veranderingen zijn overal zichtbaar: in de industrie, de zorg, tijdens het winkelen of zelfs bij jou thuis! Alles is steeds meer verbonden en jij kan daaraan werken, werken aan de toekomst!

Beroepseisen

 • je bent creatief
 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je kan goed samenwerken
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent handig
 • je hebt technisch inzicht
 • je hebt ruimtelijk inzicht
 • je hebt wiskundig inzicht
 • je hebt analytisch inzicht
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent klantgericht

Technicus Engineering / Smart Technology BOL 4

Voor wie?

De opleiding Technicus Engineering is geschikt voor jongeren met een vmbo-diploma, maar ook voor havo-gediplomeerden. Voor havo-gediplomeerden geldt: heb je een diploma met het profiel Natuur en Techniek (met Duits 1) of het profiel Natuur en Gezondheid (met Duits 1 en wiskunde B2) dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kunt doorlopen.

School en stage

De opleiding duurt inclusief breed eerste jaar 4 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Breed eerste halfjaar techniek

Tijdens het brede eerste halfjaar maak je kennis met de uitstroomrichtingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica, smart technology en de vakrichtingen installatietechniek (werkvoorbereider), procestechniek en commerciële techniek. Alle studenten volgen in het eerste halfjaar dezelfde theoretische modules. In het eerste semester komen de basisvaardigheden van alle vakrichtingen in de werkplaats aan de orde. Vervolgens mag je zelf kiezen uit een aantal praktijkopdrachten binnen de vakrichting van jouw voorkeur. Je krijgt in het tweede halfjaar een oriënterende stage van 10 weken. Na deze stage krijg je een studieadvies op basis van de behaalde resultaten voor theorie en praktijk. Het advies gaat over het verder leren op niveau 3 of 4 en over de te volgen opleiding. Alle opleidingen kun je vervolgens in 3 jaar afronden.

Tijdens het eerste leerjaar ga je al op stage. De stage breidt zich gedurende de opleiding uit. In het eerste en tweede leerjaar heeft de stage vooral een oriënterend karakter. In leerjaar 3 en 4 heeft de stage een vakmatige invulling, afhankelijk van de gekozen uitstroomrichting. Tijdens je stage voer je praktijkopdrachten uit in de gekozen uitstroomrichting en word je begeleid door een praktijkopleider vanuit school en vanuit het bedrijf.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt binnen en buiten school veel samen met anderen om praktijkopdrachten en projecten uit te voeren en problemen op te lossen, net als in de praktijk. Zo leer je niet alleen vakkennis en beroepsvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook samenwerken, zelfstandig werken en jezelf presenteren. Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn: het ontwerpen van producten en systemen, het berekenen van de kosten en het benodigde materiaal, het voorbereiden van het productieproces, het regelen van de mensen en materialen, het begeleiden van het productieproces, het bewaken van de begroting en kwaliteit en het opleveren en onderhouden van het werk.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands en rekenen
 • Engels

Havocertificaten

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast deze opleiding havocertificaten te behalen. Het volgen van havovakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt naast je opleiding de vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Engels en Nederlands op havoniveau volgen en voor deze vakken ook landelijk eindexamen doen.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Denk aan een keuzedeel over Drones. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

De verplichte keuzedelen zijn Industriele Robotica en Embedded Design. Als je alle onderdelen van de opleiding hebt afgerond, ontvang je een diploma Technicus Engineering en een schoolverklaring met de door jou gekozen uitstroomrichting.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Zwart. Ook worden er verschillende vakken gegeven in Techcovery, Fris (een Hybride leeromgeving) en PSP.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Voltijd hbo, o.a. lerarenopleiding of een technische opleiding die aansluit bij de gekozen uitstroomrichting.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. De opleiding start na de zomervakantie en in januari (bij voldoende deelname).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar
 • laptop verplichte aanschaf volgens specificaties
 • boeken, digitale leermiddelen en andere leermiddelen 500 euro
 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.