background

Technicus Engineering / Excellent

Als technicus engineering / excellent ben je breed inzetbaar in de mechanische techniek, in functies als werkvoorbereider of tekenaar. Je kennis van machines omvat mechanica, materiaaleigenschappen, besturingstechnieken, productietechnieken en onderhoud. Je bezit vaardigheden als ontwerpen, technisch tekenen, werkvoorbereiding en het toepassen van productietechnieken. Daarnaast leer je bedrijfskundige processen als kostprijsberekeningen en het bewaken van begrotingen en planningen. Je werkt in een technisch bedrijf op het gebied van de werktuigbouwkunde.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je kan goed samenwerken
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent handig
 • je hebt technisch inzicht
 • je hebt ruimtelijk inzicht
 • je hebt wiskundig inzicht
 • je hebt analytisch inzicht
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent klantgericht

Technicus engineering BBL 4

Voor wie?

 • De opleiding Technicus Engineering / Excellent is geschikt voor (jong)volwassen met een mbo niveau 3 diploma.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Je gaat 1 dag (middag + avond) per week naar school en werkt 3 à 4 dagen per week bij een bedrijf. Naast de arbeidsovereenkomst, die je met dat bedrijf afsluit, sluit je een praktijkovereenkomst af met het leerbedrijf en het Deltion College. Met het Deltion College sluit je ook een onderwijsovereenkomst af.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De opleiding heeft een sterk interactief karakter; jouw leerbehoefte staat centraal. Je werkt binnen en buiten school veel samen met anderen om praktijkopdrachten en projecten uit te voeren en problemen op te lossen, net als in de praktijk. Zo leer je niet alleen vakkennis en beroepsvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook samenwerken, zelfstandig werken en jezelf presenteren.

De volgende onderwerpen komen aan bod: het ontwerpen van producten of systemen, berekenen van de benodigde kosten en materialen, het voorbereiden van het productieproces, het regelen van de benodigde materialen en mensen, het bewaken van de begroting en kwaliteit, het begeleiden van het productieproces, het opleveren en onderhouden van het werk en het onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe klanten.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands en rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Voltijd: Hbo, o.a. Lerarenopleiding, techniek (aansluitend op de gekozen richting).

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. De opleiding start na de zomervakantie en in januari (bij voldoende deelname).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht) aanschaf volgens specificatie
 • boeken, digitaal lesmateriaal en andere leermiddelen ongeveer € 500,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.