background

Commercieel Technicus Engineering

Commercieel technicus is een veelzijdig beroep. Je ontwerpt zelf producten of systemen. Ook het voorbereiden en uitvoeren van de productie is jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast verkoop je producten aan klanten. Als commercieel technicus werk je bij technische bedrijven in de metaal of elektrotechniek of bij bedrijven die technische producten en diensten verkopen.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig en verantwoordelijk 
 • je bent nauwkeurig, zorgvuldig en handig 
 • je hebt technisch en ruimtelijk inzicht 
 • je hebt wiskundig en analytisch inzicht 
 • je bent communicatief vaardig 
 • je bent klantgericht
 • je kan goed plannen en organiseren 
 • je kan goed samenwerken
 • je vindt het plezierig om te reizen
 • je wil technische kennis overdragen
 • je bent commercieel

Commercieel technicus engineering BOL 4

Voor wie?

 • De opleiding Commercieel Technicus Engineering is geschikt voor jongeren met een vmbo-diploma maar ook voor havo-gediplomeerden. Voor havo-gediplomeerden geldt: Heb je een diploma met het profiel Natuur en Techniek (met Duits 1) of het profiel Natuur en Gezondheid (met Duits 1 en wiskunde B2) dan kun je de opleiding versneld afronden.

School en stage

De opleiding duurt inclusief breed eerste jaar 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Breed eerste halfjaar techniek

Tijdens het brede eerste halfjaar maak je kennis met de uitstroomrichtingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica en smart technology en de vakrichtingen installatietechniek (werkvoorbereider), procestechniek en commerciële techniek. Alle studenten volgen in het eerste halfjaar dezelfde theoretische modules. In het eerste semester komen de basisvaardigheden van alle vakrichtingen in de werkplaats aan de orde. Vervolgens mag je zelf kiezen uit een aantal praktijkopdrachten binnen de vakrichting van jouw voorkeur. Je krijgt in het tweede halfjaar een oriënterende stage van 10 weken. Na deze stage krijg je een studieadvies op basis van de behaalde resultaten voor theorie en praktijk. Het advies gaat over het verder leren op niveau 3 of 4 en over de te volgen opleiding. Alle opleidingen kun je vervolgens in 3 jaar afronden.

In het eerste leerjaar heeft de stage vooral een oriënterend karakter. In leerjaar 2 en 3 heeft de stage een vakmatige invulling afhankelijk van de gekozen specialisatie. In het tweede jaar loopt je 10 weken stage en in het derde jaar 20 weken. Tijdens je stage voer je praktijkopdrachten uit in de gekozen richting. Je wordt begeleid door een praktijkopleider vanuit school en vanuit het bedrijf.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt binnen en buiten school veel samen met anderen om praktijkopdrachten en projecten uit te voeren en problemen op te lossen, net als in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: het ontwerpen van producten of systemen, het begeleiden van een productieproces, het bewaken van de begroting, het opleveren van werk, het beheren van de voorraad en het contact met klanten en toekomstige klanten. De opleiding bestaat ongeveer uit 15% praktijkles, 35% stage en BPV en 50% theorie. Producttechnieken, Verkoopgesprekken en Projecten zijn praktijkvakken die je tijdens de opleiding volgt. Naast praktijkvakken heb je ook theorievakken, zoals: Producttechnieken, Materiaalkunde, Mechanica, SolidWorks, Bedrijfskunde, Marketing, Sales, Logistiek en Duits. Naast deze vakken op school zijn er ook diverse projecten in samenwerking met het bedrijfsleven die plaats vinden op locaties buiten de school.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen en/of wiskunde

Havocertificaten

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast deze opleiding havocertificaten te behalen. Het volgen van havovakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt naast je opleiding de vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Engels en Nederlands op havoniveau volgen en voor deze vakken ook landelijk eindexamen doen.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuezedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Binnen de opleiding Commercieel Technicus worden de volgende keuzedelen aangeboden: Duits in de beroepscontext B1; Lean & creatief; Voorbereiding HBO Wiskunde voor techniek; Ondernemend gedrag.
Het aanbod van keuzedelen is voortdurend in ontwikkeling zodat de mogelijkheid bestaat dat deze zal worden uitgebreid.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Zwart. Ook worden er verschillende vakken gegeven in Techcovery, Fris (een Hybride leeromgeving) en PSP.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Hbo o.a. Lerarenopleiding of technische richtingen Bedrijfskunde.

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. De opleiding start na de zomervakantie en in januari (bij voldoende deelname).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht) aanschaf volgens specificatie
 • boeken, digitaal lesmateriaal en andere leermiddelen ongeveer € 500,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.