background

Luchtvaartdienstverlener / Steward(ess)

De luchtvaartdienstverlener werkt in een vliegtuig of op de luchthaven, als medewerker bij het cabine- of bij het passagepersoneel.

Het cabinepersoneel (zoals stewards, stewardessen en pursers) wijst de gasten hun stoel, geeft instructies over wat te doen in noodsituaties, serveert tijdens de vlucht hapjes en drankjes, verkoopt tax-free artikelen en stelt mensen met vliegangst gerust.

Het passagepersoneel verzorgt onder meer het inchecken aan de balie, assisteert bij de self check-in, en begeleidt de passagiers naar de gate en het vliegtuig.

De behoefte aan cabine- en passagepersoneel neemt in de komende jaren toe. Je kunt werken bij luchtvaartmaatschappijen (passage en cabine) of in de (internationale) toeristische branche of hotelbranche.

Beroepseisen

 • je bent dienstverlenend en representatief
 • je kunt goed werken in teamverband
 • je kunt goed organiseren en bent zelfstandig
 • je hebt een groot verantwoordelijksgevoel
 • je bent stressbestendig
 • je bent lichamelijk in goede conditie
 • je bent taalvaardig (Nederlands en vreemde talen)
 • je bent sociaal en communicatief vaardig

Luchtvaartdienstverlener (International Aviation Services) BOL 4

Voor wie?

 • International Aviation Services (IAS) is de tweetalige variant van de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener op niveau 4
 • Naast dit mbo-diploma kun je het BTEC National Diploma in Aviation Services behalen, een internationaal erkend diploma met vele mogelijkheden om in het buitenland te werken

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en internationale stages zijn onderdeel van het programma. Bij luchtvaartkunde en de cabine- en inchecktrainingen maak je kennis met de praktijk van de luchtvaartdienstverlening. Daarnaast zijn er gastlessen, excursies en stages. In het eerste en tweede leerjaar loop je verschillende stages op Schiphol en/of op andere luchthavens. In het tweede leerjaar loop je 5 á 6 maanden stage in het hotelwezen, bij voorkeur in het buitenland. In het derde leerjaar loop je 5 tot 6 maanden stage in de luchtvaart (cabine of passage).

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het beroepsspecifieke onderdeel van de opleiding Luchtvaartdienstverlener bestaat uit onderstaande kerntaken:
Verleent service aan internationale passagiers/gasten; begeleidt passagiers/gasten op de luchthaven; begeleidt passagiers in het vliegtuig.


In de werkprocessen komen de volgende onderdelen aan bod:
Engels, Duits of Spaans (keuze 1 uit 2); Luchtvaartkunde en skills luchtvaartdienstverlening; Communicatie en management; Culturele antropologie

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sport

Voor het diploma werk je aan een aantal units (1 tot 3 per periode) waarin steeds een aspect uit de luchtvaartdienstverlening centraal staat. Naast instructielessen heb je te maken met coachingsuren en lesuren waarin je zelfstandig werkt. Voor iedere unit moet je een assignment (opdracht) maken en deze minimaal afronden met een Pass (voldoende). Het BTEC National Diploma is op level 3, dat is vergelijkbaar met niveau 4 van de opleiding Luchtvaartdienstverlener.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Nadat je alle units met een voldoende (Pass) hebt afgesloten, inclusief de stage en projecten heb je het BTEC National Diploma in Aviation Services behaald. Daarnaast ontvang je het diploma Luchtvaartdienstverlener. Alleen als je beide diploma's of alleen het diploma luchtvaartdienstverlening behaalt, heb je volgens DUO je mbo-opleiding succesvol afgesloten.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma solliciteren bij luchtvaartmaatschappijen en aanverwante bedrijven in de horeca of de toeristische sector. Ook kun je doorleren in het hbo in het binnen- en buitenland (o.a. Schotland, USA).

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)
 • boeken / leermiddelen eerste leerjaar ca. € 400,--, tweede leerjaar ca. € 260,--, derde leerjaar ca. € 70,--
 • andere kosten ongeveer € 520,-- (o.a. excursies en aanschaf uniform)
 • kosten BTEC National Diploma in Aviation Services ca. € 455,-- (verplicht voor IAS-studenten)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van de onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemende of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

*Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Aanvullende informatie bij luchtstage

In het derde studiejaar loop je stage als steward(ess). Dit kan zowel op de grond als in de lucht. Bij een stage in de lucht gelden aanvullende eisen vanuit het beroepenveld ten aanzien van lengte (vrouwen: minimaal 158 cm / maximaal 190 cm; mannen: minimaal 170 cm / maximaal 190 cm), gezichtsvermogen (maximaal +5 / –5), medicijnafhankelijkheid en lichamelijke conditie. Tevens dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Intakeprocedure

Afhankelijk van je vooropleiding en persoonlijkheid kan (in overleg met de intaker) een capaciteitenonderzoek onderdeel uitmaken van de intakeprocedure. Tijdens de intake wordt ingegaan op de fysieke geschiktheid en komen de verschillende eisen voor het gehele beroepenveld (grond- en luchtstewardess) aan de orde, zoals: representatief uiterlijk, tatoeages, piercings, tandversieringen en hoofdbedekking. Ook een (eventuele) begeleidingsvraag vanuit Passend Onderwijs is onderwerp van gesprek (in relatie tot het beroep).

Verklaring van Geen Bezwaar

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring van Geen Bezwaar' (VGB) gevraagd. Denk aan functies binnen de luchtvaart, de Rijksoverheid, Defensie of het Koninklijk Huis. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.

Aanvullende criteria

Je moet voor het vak Engels minimaal een 7 op vmbo TL-niveau hebben gescoord op je diploma. Alle tweetalige (internationale) opleidingen kennen ook een reguliere (Nederlandstalige) variant.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Luchtvaartdienstverlener BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en (internationale) stages zijn onderdeel van het programma. Bij luchtvaartkunde en de cabine- en inchecktrainingen maak je kennis met de praktijk van de luchtvaartdienstverlening. Daarnaast zijn er gastlessen, excursies en stages. In het eerste leerjaar loop je verschillende stages op Schiphol en/of op andere luchthavens. In het tweede leerjaar loop je 5 tot 6 maanden stage in het hotelwezen (binnen- of buitenland). In het derde leerjaar loop je 5 tot 6 maanden stage in de luchtvaart (cabine of passage). Kies je voor de Engelstalige opleiding International Aviation Services, dan loop je in het tweede leerjaar bij voorkeur stage in het buitenland. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

In de eerste leerjaren verwerf je basiskennis van de verschillende vakgebieden. De lessen zijn van meet af aan luchtvaartspecifiek van aard met een duidelijk accent op taalvaardigheid en beroepshouding. Het beroepsspecifieke onderdeel van de opleiding bestaat uit onderstaande kerntaken:

 • Verleent service aan internationale passagiers/gasten
 • Begeleidt passagiers/gasten op de luchthaven
 • Begeleidt passagiers in het vliegtuig

Binnen een kerntaak werk je aan één of meerdere werkprocessen tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig leg je toetsen af voor een bepaald aantal werkprocessen. Je haalt het diploma zo stap voor stap. In de werkprocessen komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Engels
 • Duits of Spaans (keuze 1 uit 2)
 • Luchtvaartkunde
 • Skills luchtvaartdienstverlening 
 • Communicatie en management
 • Culturele antropologie

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Tweetalige opleiding IAS

De luchtvaartsector is internationaal. Engels is de voertaal. Daarom kun je kiezen voor de Nederlandstalige of de tweetalige (Engelse) variant. Bij de tweetalige variant International Aviation Services wordt een deel van de lessen in het Engels gegeven. Van deze opleiding is een apart informatieblad verkrijgbaar. 

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma solliciteren bij luchtvaartmaatschappijen en aanverwante bedrijven in de horeca of de toeristische sector. Ook kun je doorleren in het hbo, o.a. toerisme.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)
 • boeken en andere leermiddelen voor het eerste leerjaar ongeveer € 400,--, voor het tweede leerjaar € 260,--, voor het derde leerjaar € 70,--.
 • andere kosten ongeveer € 520,-- (o.a. excursies en aanschaf uniform)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van de onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemende of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

*Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Aanvullende informatie bij luchtstage

In het derde studiejaar loop je stage als steward(ess). Dit kan zowel op de grond als in de lucht. Bij een stage in de lucht gelden aanvullende eisen vanuit het beroepenveld ten aanzien van lengte (vrouwen: minimaal 158 cm / maximaal 190 cm; mannen: minimaal 170 cm / maximaal 190 cm), gezichtsvermogen (maximaal +5 / –5), medicijnafhankelijkheid en lichamelijke conditie. Tevens dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Intakeprocedure

Afhankelijk van je vooropleiding en persoonlijkheid kan (in overleg met de intaker) een capaciteitenonderzoek onderdeel uitmaken van de intakeprocedure. Tijdens de intake wordt ingegaan op de fysieke geschiktheid en komen de verschillende eisen voor het gehele beroepenveld (grond- en luchtstewardess) aan de orde, zoals: representatief uiterlijk, tatoeages, piercings, tandversieringen en hoofdbedekking. Ook een (eventuele) begeleidingsvraag vanuit Passend Onderwijs is onderwerp van gesprek (in relatie tot het beroep).

Verklaring van Geen Bezwaar

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring van Geen Bezwaar' (VGB) gevraagd. Denk aan functies binnen de luchtvaart, de Rijksoverheid, Defensie of het Koninklijk Huis. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.