background

Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties

Als tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties ontwerp jij werktuigkundige installaties in woningen en bedrijven. Van de centrale verwarming tot de airco en van sanitaire installaties tot een beveiligingssysteem. Naast het aanleggen van deze installaties breng je wijzigingen aan in bestaande installaties. Je kunt aan het werk bij kleine en (middel)grote bedrijven en technische adviesbureaus die werktuigkundige installaties aanleggen in de woningbouw en industrie.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je denkt oplossingsgericht
 • je bent nauwkeurig
 • je bent communicatief vaardig

Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties BOL 4

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2018!

School en stage

Deze opleiding duurt 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald voor aanvang van de opleiding en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-stage en school). Voor deze opleiding geldt dat je het eerste jaar een breed eerste jaar techniek doorloopt, waarin je kennis maakt met verschillende technische vakgebieden. Tijdens het twee- en derde jaar van de opleiding ga je 2 dagen op stage en 3 dagen naar school. Met het leerbedrijf wordt een overeenkomst afgesloten. Het aantrekkelijk van deze leerweg is dat je veel werkervaring opdoet. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Breed eerste halfjaar techniek

Tijdens het brede eerste halfjaar maak je kennis met de uitstroomrichtingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica en smart technology en de vakrichtingen installatietechniek (werkvoorbereider), procestechniek en commerciële techniek. Alle studenten volgen in het eerste halfjaar dezelfde theoretische modules. In het eerste semester komen de basisvaardigheden van alle vakrichtingen in de werkplaats aan de orde. Vervolgens mag je zelf kiezen uit een aantal praktijkopdrachten binnen de vakrichting van jouw voorkeur. Je krijgt in het tweede halfjaar een oriënterende stage van 10 weken. Na deze stage krijg je een studieadvies op basis van de behaalde resultaten voor theorie en praktijk. Het advies gaat over het verder leren op niveau 3 of 4 en over de te volgen opleiding. Alle opleidingen kun je vervolgens in 3 jaar afronden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Tekenen van technische producten
 • Verrichten van calculaties

De Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Hij werkt voor een deel volgens standaardwerkwijzen. Een ander deel van het werk kan hij naar eigen inzicht uitvoeren. Hij maakt gebruik van kennis van en vaardigheden van het beroep. De complexiteit van het maken van schetsen van samen te stellen werktuigkundige installaties wordt met name bepaald door de complexiteit en diversiteit van de installatie of het product. Daarnaast is er samenwerking met andere disciplines zoals de bouw of elektrotechnische installaties.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Binnen de opleiding Tekenaar Ontwerper (Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties) worden de volgende keuzedelen aangeboden: Interactief ontwerpen met BIM, Lean & Creatief, Duurzaamheid in het beroep, Ondernemend gedrag. Het aanbod van keuzedelen is voortdurend in ontwikkeling zodat de mogelijkheid bestaat dat deze zal worden uitgebreid.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma werken en verder studeren door het volgen van een ondernemerscurus en bijscholingscurssen. Daarnaast kun je in het hbo doorstromen naar Technische Bedrijfskunde, een lerarenopleiding volgen of de post hbo opleiding MIT-W volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. De opleiding start na de zomervakantie en in januari (bij voldoende deelname).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor de gehele opleiding ongeveer 750 euro
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer 50 euro

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties BBL 4

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2018!

School en werk

Deze opleiding duurt 2/3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma's/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat een middag en avond naar school en werkt overdag in een erkend leerbedrijf. Naast de arbeidsovereenkomst, die je met het bedrijf afsluit, sluit je een praktijkovereenkomst af met het leerbedrijf en het Deltion College. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Tekenen van technische producten
 • Verrichten van calculaties

De Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Hij werkt voor een deel volgens standaardwerkwijzen. Een ander deel van het werk kan hij naar eigen inzicht uitvoeren. Hij maakt gebruik van kennis van en vaardigheden van het beroep. De complexiteit van het maken van schetsen van samen te stellen werktuigkundige installaties wordt met name bepaald door de complexiteit en diversiteit van de installatie of het product. Daarnaast is er samenwerking met andere disciplines zoals de bouw of elektrotechnische installaties

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Binnen de opleiding Tekenaar Ontwerper (Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties) worden de volgende keuzedelen aangeboden: Interactief ontwerpen met BIM, Lean & Creatief, Duurzaamheid in het beroep, Ondernemend gedrag. Het aanbod van keuzedelen is voortdurend in ontwikkeling zodat de mogelijkheid bestaat dat deze zal worden uitgebreid.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma werken en verder studeren door het volgen van een ondernemerscurus en bijscholingscurssen. Daarnaast kun je in het hbo doorstromen naar Technische Bedrijfskunde, een lerarenopleiding volgen of de post hbo opleiding MIT-W volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste jaar) ongeveer 250 euro
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer 50 euro

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Om te starten met deze opleiding is, gezien de benodigde praktijkervaring en vakkennis, een mbo-diploma op niveau 3 in deze richting zeer wenselijk.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.