background

Eerste Monteur Utiliteit

Als eerste monteur utiliteit werk je in de utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen en scholen. Je houdt je bezig met de aanleg en het onderhoud van werktuigkundige installaties, zoals verwarming en watervoorziennig. Je hebt een uitgebreide kennis van sanitaire installaties en installaties op het gebied van gas, water, verwarming, ventilatie en brandbestrijding. De eerste monteur utiliteit begeleidt de monteur werktuigkundige installaties. Tijdens je werk heb je te maken met collega's, werknemers van andere bedrijven die in dezelfde omgeving werken, opdrachtgevers en klanten.

Beroepseisen

 • Je bent flexibel
 • Je bent zelfverzekerd en slagvaardig
 • Je bent klantbewust en communicatief vaardig
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent verantwoordelijk en hebt aandacht voor kwaliteit
 • Je hebt oog voor veiligheid voor jezelf en je collega's

Eerste Monteur utiliteit BBL 3

Voor wie?

 • Ben je in het bezit van een diploma mbo-niveau 2 in deze richting, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kunt doorlopen.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Tijdens de opleiding combineer je leren en werken. Je gaat 1 middag/avond per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week in een installatiebedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je werk voer je onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Zoek je informatie over erkend leerbedrijf? Kijk op www.s-bb.nl. een erkend leerbedrijf. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je hoe je werktuigkundige installaties in grote gebouwen, zoals ziekenhuizen of scholen, installeert. Je leert hoe je werktuigkundige complexe installaties met grote vermogens werken en hoe je deze kan onderhouden. Je leert bijvoorbeeld hoe je sprinklerinstallaties inregelt en droge en natte blusleidingen aanlegt. Ook leer je grotere leidingen voor gas, water en cv installeren en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Je leert meterkastopstellingen in een gebouw installeren en terreinleidingen aanleggen en onderhouden. Je werkt vooral met leidingen met een grotere diameter die specifiek gebruikt worden in utiliteitsgebouwen. Ook leer je testen en controleren.

Om de praktijklessen te volgen en de Proeve van Bekwaamheid te doen is een VCA certicaat verplicht. Wel zijn hier extra kosten aan verbonden.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen en/of wiskunde

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren voor Technisch Leidinggevende-niveau 4 of Werkvoorbereider-niveau 4.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie en in februari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • gebruik digitale leermiddelen € 220,-- per leerjaar
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 60,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel.

Indien de werkgever is aangesloten bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds OTIB kan hij een uitkering van de bedrijfstak ontvangen. Hierdoor kan de werkgever een belangrijk deel van de opleidingskosten voor zijn rekening nemen. Voor informatie zie www.OTIB.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.