background

Technicus Elektrotechniek (Infratechniek)

Als technicus elektrotechniek houd je je bezig met de elektrische infrastructuren. Je werkt aan nieuwe en bestaande stations voor elektriciteitsdistributie en de hieraan gekoppelde distributienetten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en storingswerkzaamheden aan laagspannings-, middenspannings en openbare verlichtingsnetten, distributiestations en bijbehorende installaties. Je informeert opdrachtgevers over installaties en apparatuur. Ook begeleid je monteurs bij hun werk.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je bent nauwkeurig
 • je hebt kennis van installaties en apparatuur
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed leiding geven
 • je hebt technisch inzicht
 • je bent ouder dan 18 jaar.

Technicus elektrotechniek BBL 4

Voor wie

 • Let op, om in deze opleiding te kunnen starten moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Onder het kopje Toelatingseisen vind je hierover meer informatie.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Bij een bbl-opleiding kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden. Belangrijk daarbij is dat je voldoende uren werkt en de werkgever een erkend leerbedrijf is. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan:

 • projectvoorbereiding
 • projectbegeleiding
 • het ontwerpen van elektriciteitsnetten en (decentrale) opwekkingseenheden
 • het onderhouden van elektriciteitsnetten en (decentrale) opwekkingseenheden
 • praktijk- en theorievakken: Vakleer, Componentenkennis, Practicum meten en Praktijk montagetechnieken.
 • algemene vakken als Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, rekenen en/of wiskunde, Engels.

Bedrijven verzorgen vakgerelateerde opleidingen: de BEI-Is of ms/VIAG, Werken lang de weg, Asbestherkenning, Levensreddende handelingen, VCA, Hygiënisch werken en Klantvriendelijkheid. Docenten beoordelen mee in de praktijk en kennen het vakgebied door en door, hierdoor is er voldoende kennis aanwezig. Ook wordt er in enkele gevallen een gastles geven door een specialist uit het vak.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

In overleg met de werkgever kan hieruit gekozen worden. In principe kan uit alle door het SBB gekoppelde keuzedelen worden gekozen (bijvoorbeeld: K0696 Slimme distributienetten, K0696 Slimme meters, K0705 Verlichting in ruimtes, K0689 Middenspanning schakelen)

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

De opleiding bevindt zich in gebouw Zwart. Daar zijn de theorie- en praktijklokalen. Wanneer er afspraken zijn met je werkgever dan worden de theorielessen ook verzorgd op locatie. Daarnaast worden er ook praktijktrainingen gegeven bij een bedrijfsschool.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma werken en verder studeren in het deeltijd hbo Elektrotechniek/Bedrijfskunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Meld je bij voorkeur aan voor 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum. Telefoon 038 - 850 30 00.

Lessen vinden tweewekelijks plaats op de donderdag van 08.30 - 11.45 uur en van 12.30 - 15.45 uur op het Deltion College in Zwolle

Online les vindt elke maandag van 17.45 - 20.00 uur plaats. Elke week zijn er opdrachten en ondersteuning op afstand (vanuit huis), middels Adobe Connect.

Tijdens de schoolvakanties van Noord-Nederland vinden er geen lessen plaats.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 573,-- per leerjaar
 • Voor boeken, digitaal lesmateriaal en licenties bedragen de kosten ongeveer €675,-
 • Voor schakelingenbevoegdheid/-aanwijzing en/of Stipel certificering worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Lessen voor deze opleiding worden om de week online gegeven. Deze opleiding is dus deels vanuit huis te volgen.

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende informatie

Om met deze opleiding te kunnen starten moet je minimaal 18 jaar oud zijn. De wet schrijft in het kader van veiligheid en aansprakelijkheid voor dat je minimaal 18 jaar moet zijn om te mogen werken aan grote gas- en elektriciteitsnetwerken. Ben je nog geen 18 jaar en wil je in de toekomst tóch in deze branche aan de slag? Dan raden we je aan te starten met de opleiding Technicus Elektrotechnische Systemen, bol niveau 4. Vanuit die opleiding is een overstap naar de opleiding Technicus Gas of Technicus Elektrotechniek mogelijk. Verder is voor deze opleiding het bezit van rijbewijs B en VCA basis een pre. Aanmelding voor deze opleiding vindt doorgaans plaats door werkgevers in deze branche. Voor meer informatie over deze opleiding neem je contact op met de heer Van Boven, via [email protected]

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.