background

Machinist Grondverzet

Met een graafmachine grond verplaatsen voor de aanleg van een weg, dat is de taak van een machinist grondverzet. Of je maakt een terrein geschikt voor bebouwing. Als machinist grondverzet bedien je zelfstandig allerlei machines, zoals de dragline, hydraulische graafmachine, wiellaadschop, dozer, graaflaadcombinatie en grader. Je onderhoudt de machines en kunt kleine storingen zelf opsporen en verhelpen.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent nauwkeurig
 • je bent verantwoordelijk
 • je hebt materiaalkennis

Machinist grondverzet BBL 3

School en werk

De opleiding duurt 3 jaar voor het leren werken met 1 machine en 3,5 jaar voor het leren werken met een tweede machine.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 4 dagen per week bij een (voorlopig) erkend wegenbouw- of grondverzetbedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Je bent in dienst van een individueel leerbedrijf in de infratechniek, een loonbedrijf met grondverzet werkzaamheden of bij een samenwerkingsverband van wegenbouwbedrijven (SPG). Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens je opleiding leer je hoe je werkzaamheden met een machine voorbereidt, maar ook hoe je onderhoud uitvoert en storingen verhelpt. Je maakt machines gebruiksklaar, leert hoe je machines verplaatst over de (openbare) weg en hoe je deze laadt en lost op en van een transportmiddel. Je leert kabels en leidingen lokaliseren en kan deze zichtbaar maken. Verder leer je hoe je machinaal grondverzetwerkzaamheden en hijswerkzaamheden uitvoert. Je voert onderhoud en reparaties uit en signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.

Er bestaat een mogelijkheid om tijdens je opleiding het VCA-certificaat te behalen. Wel zijn hier kosten aan verbonden voor de werkgever of jezelf. Het behalen van de VCA is vanaf schooljaar 2012-2013 verplicht.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren voor Leidinggevend Monteur-niveau 4 of Uitvoerder Infra - niveau 4 of verder leren in specialistische en kadercursussen o.a. uitvoering, hijswerken en materieelkunde.

Informatie en aanmelding

Deze opleiding wordt aangeboden bij Deltion door het SOMA-College. Aanmelding voor de opleiding verloopt via het SOMA-College.

Aanmelden onderaan deze paginainformatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je gedurende het hele schooljaar instromen. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • Voor leermiddelen en licenties bedragen de kosten totaal €750,00
 • In het eerste leerjaar bedragen de kosten voor de cursus 'hijsen met grondverzetmachines' €172,00.
 • In het eerste leerjaar bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus Basiveiligheid (B-VCA). De kosten hiervoor bedragen €275,00.

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.