background

Medewerker Beheer ICT

Als medewerker beheer ICT zorg je ervoor dat de computers in een bedrijf goed werken. Je installeert hard- en software op computers en netwerken. Je lost storingen op en maakt back-ups. Collega’s komen naar de ICT beheerder toe als de printer niet meer werkt of als ze toegang tot een systeem moeten krijgen. Je luistert goed naar een probleemmelding en probeert dat zo snel mogelijk op te lossen. Je werkt veelal op een ICT-afdeling van een organisatie.

Beroepseisen

 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent communicatief vaardig
 • je werkt geconcentreerd
 • je bent dienstverlenend
 • je bent zakelijk
 • je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie
 • je kan goed samenwerken
 • je bent zelfstandig
 • je kan goed plannen en organiseren

Medewerker beheer ICT BOL 3

Let op!

Op dit moment is voor de klassikale leerweg van deze opleiding het maximale aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor de individuele leerweg van deze opleiding.

School en stage

De opleiding duurt drie jaar. In individuele gevallen kan een eventuele afwijkende opleidingsduur tijdens de opleiding worden vastgesteld. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg. Bij de beroepsopleidende leerweg volg je het praktijkprogramma op school en via stages. In het eerste leerjaar ga je vijf dagen per week naar school. Vanaf het tweede leerjaar zijn stages een onderdeel van het programma. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen.

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

Klassikaal of individueel

Je kunt de opleiding klassikaal of individueel volgen.

Klassikaal
Bij de klassikale opleiding volg je de lessen samen met je eigen klas en volgens een vast rooster. Gedurende het eerste semester volgen alle studenten van de niveau 3 en 4 opleiding ICT dezelfde theorie en praktijk. Je doet kennis en vaardigheden op die gericht zijn op het ontwerpen, beheren en ontwerpen van software, hardware, netwerken en applicaties. Na dit eerste halfjaar kun je op basis van je ervaringen een weloverwogen keuze maken uit de niveau 3 of één van de niveau 4 opleidingen.

Let op: de klassikale leerweg heeft een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe instroom. Toelating is alleen mo- gelijk als je aan de toelatingseisen voldoet en zolang het maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. In- formeer bij het Studenten Succes Centrum (SSC) naar de mogelijkheden.

Individueel
Bij de individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten. Deze opleiding kent vier instroommomenten per jaar. Wil je weten wanneer je kunt instromen in deze opleiding of wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een loopbaanadviseur van het Studenten Succes Centrum.

De opleiding bestaat uit drie delen: het basisdeel, het algemene deel en keuzedelen. Bij al deze delen gaat het om het verkrijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstige beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basisdeel
Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen. De kerntaken zijn:
- installeren en inrichten van hard- en software
- beheer en onderhoud van hard- en software
- ondersteunen van systeemgebruikers

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie uren, projecten en in praktijksituaties. Regelmatig leg je examenonderdelen af.

Algemeen deel
Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:
- loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
- Nederlands
- rekenen
- Engels
- sport

Keuzedelen
Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het ICT-Lyceum, afhankelijk van je belangstelling en capaciteiten. Je kunt kiezen voor Netwerkbeheerder, ICT-beheerder of Applicatie- en Mediaontwikkelaar op niveau 4. De voortgang van je studie op niveau 3 is hiervoor bepalend.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Vragen kun je ook stellen aan de heer R. Kerssies (klassikale leerweg), [email protected] of de heer H. Koopmans (individuele leerweg), [email protected]. Telefonisch kun je contact opnemen via de volgende telefoonnummers: (038) 853 3760 en (038) 853 3739.

Aanmelden 2019-2020 klassikaal niet meer mogelijkAanmelden 2019-2020 individueelinformatie aanvragen

Startdatum

Afhankelijk van de keuze voor het klassikale of het individuele traject zijn er verschillende startdata.
Het klassikale traject start één maal per jaar, direct na de zomervakantie. Meld je hiervoor, bij voorkeur vóór 1 april, aan.
Het individuele traject start vier maal per jaar. Informeer naar de mogelijke instroomdata bij het Studenten Succes Centrum.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 550,--
 • laptop, prijs afhankelijk van model (verplicht)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Medewerker beheer ICT BBL 3

School en werk

De opleiding duurt drie jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s en certificaten.

Als je kiest voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding), dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je kunt aan het werk op een automatiseringsafdeling van een bedrijf of instelling of bijvoorbeeld in een computershop. Tijdens je werk voer je regelmatig, onder begeleiding, praktijkopdrachten uit. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

Omschakelen van BBL naar BOL en omgekeerd is in overleg mogelijk.

Individuele opleiding

De BBL-opleiding Medewerker Beheer ICT volg je individueel. Bij een individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen: het basisdeel, het algemene deel en keuzedelen. Bij al deze delen gaat het om het verkrijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstige beroep goed uit te kunnen oefenen. De vier delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basisdeel
Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen. De kerntaken zijn:
- installeren en inrichten van hard- en software
- beheer en onderhoud van hard- en software
- ondersteunen van systeemgebruikers

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren, projecten en in praktijksituaties. Regelmatig leg je examenonderdelen af.

Algemeen deel
Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:
- loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
- Nederlands
- rekenen
- Engels
- sport

Keuzedelen
Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het ICT-Lyceum, afhankelijk van je belangstelling en capaciteiten. Je kunt kiezen voor de specialistenopleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar op niveau 4. Deze opleiding duurt ongeveer 1 jaar. Het is ook mogelijk de opleiding als ICT-beheerder of Netwerk-beheerder-niveau 4 af te ronden. De voortgang van je studie op niveau 3 is hiervoor bepalend.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Vragen kun je ook stellen aan de heer R. Kerssies (klassikale leerweg), [email protected] of de heer H. Koopmans (individuele leerweg), [email protected]. Telefonisch kun je contact opnemen via de volgende telefoonnummers: (038) 853 3760 en (038) 853 3739.

Aanmelden 2019-2020 individueelAanmelden 2018-2019 individueelinformatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is kun je, in overleg, gedurende het hele schooljaar instromen. Informeer naar de instroommogelijkheden bij de heer H. Koopmans

via [email protected] of (038) 853 3739.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 550,--
 • laptop, prijs afhankelijk van model (verplicht)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.