background

Kok

Voor een kok is het soms hectisch in de keuken. Je moet kalm blijven onder grote tijdsdruk. Daarom zijn de voorbereidende werkzaamheden heel belangrijk. Op basis van recepten maak je eenvoudige hapjes tot hele diners. De kok beheert ook de keukenvoorraden. Je kunt werken in cafés, restaurants en hotels, maar ook in cateringbedrijven, scholen, ziekenhuizen of kantoren.

Beroepseisen

 • je kunt goed werken in teamverband
 • je bent dienstverlenend en representatief
 • je bent zelfstandig
 • je kunt goed met mensen omgaan
 • je bent zorgvuldig en creatief
 • je bent flexibel qua werktijden

Kok BOL 2

School en stage

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 1 tot 2 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (bol-school en stage). Tijdens de opleiding loop je per leerjaar stage in een erkend leerbedrijf. Deze stage duurt 10 weken en valt in vierde periode van het eerste jaar. In het tweede jaar loop je zowel in de eerste als in de derde periode 10 weken stage. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten. Tijdens je stageperiodes heb je per week één vaste stageterugkomdag.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De beroepsopleiding is verdeeld in kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig leg je toetsen af voor een bepaald aantal onderdelen. De te behalen kerntaken van deze opleiding zijn:

 • Bereidt gerechten
 • Beheert de keukenvoorraden

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De aangeboden keuzedelen kunnen jaarlijks veranderen. Komend schooljaar kun je kiezen uit twee combinaties van keuzedelen:

 1. Aziatische keuken en De gastvrije kok
 2. De gastvrije kok en Eetcultuur en -wensen

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College vind je het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd's en dvd's zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Zelfstandig Werkend Kok-niveau 3. De duur voor deze opleiding is 2 tot 3 jaar

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: de heer E. Piron, leraar vakopleidingen Horeca, e-mail: [email protected], tel: (038) 850 34 08.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Tussentijdse instroom is soms mogelijk, informeer naar de mogelijkheden bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop
 • kleding ca. € 140,--
 • boeken e.d. ca. € 320,--
 • excursies ca. € 25,--
 • introductie € 10,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Als daaruit blijkt dat de student geen juist of een onvoldoende beroepsbeeld heeft, wordt geadviseerd om, voor inschrijving op de opleiding, een oriënterende stage te volgen.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Kok BBL 2

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie ontvangen over onze andere opleidingen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of bel (038) 850 30 00.

School en werk

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 1 tot 2 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl-school en werken). Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een (betaalde) werkplek hebt gevonden of dat je hier zicht op hebt. Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week in het erkend leerbedrijf. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De beroepsopleiding is verdeeld in kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig leg je toetsen af voor een bepaald aantal onderdelen. De te behalen kerntaken van deze opleiding zijn:

 • Bereidt gerechten
 • Beheert de keukenvoorraden

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De aangeboden keuzedelen kunnen jaarlijks veranderen. Komend schooljaar kun je kiezen uit twee combinaties van keuzedelen:

 1. Aziatische keuken en De gastvrije kok
 2. De gastvrije kok en Eetcultuur en -wensen

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College vind je het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd's en dvd's zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Zelfstandig Werkend Kok-niveau 3. Daarnaast kun je specialistische en managementcursussen o.a. horeca ondernemers vaardigheden (vestigingsbevoegdheden) volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: de heer E. Piron, leraar vakopleidingen Horeca, e-mail: [email protected], tel: (038) 850 34 08.

Aanmelden voor 2019-2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Tussentijdse instroom is soms mogelijk, informeer naar de mogelijkheden bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 243,-- per leerjaar

 • laptop
 • boeken ca. € 320,-- (voor 2 jaar)
 • excursies ca. € 25,--
 • introductie € 10,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Als daaruit blijkt dat de student geen juist of een onvoldoende beroepsbeeld heeft, wordt geadviseerd om, voor inschrijving op de opleiding, een oriënterende stage te volgen.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je voor 31 december nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Zelfstandig werkend kok BBL 3

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie ontvangen over onze andere opleidingen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of bel (038) 850 30 00.

School en werk

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 2 tot 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl-school en werken). Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een (betaalde) werkplek hebt gevonden of dat je hier zicht op hebt. Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week in het erkend leerbedrijf. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De beroepsopleiding is verdeeld in kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig leg je toetsen af voor een bepaald aantal onderdelen. De kerntaken die bij het gekozen beroep horen zijn:

 • Bereidt gerechten
 • Beheert de keukenvoorraden
 • Vernieuwt en verbetert de dienstverlening van de keuken
 • Geeft leiding en voert beheerstaken uit

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De aangeboden keuzedelen kunnen jaarlijks veranderen. Komend schooljaar kun je kiezen uit twee combinaties van keuzedelen:

 1. Bereidt brood- en banketproducten,De gastvrije kok en Van grond tot mond verdieping
 2. Van grond tot mond verdieping, De gastvrije kok en Aziatische keuken

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College vind je het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd's en dvd's zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma o.a. verder leren voor Meewerkend Horeca Ondernemer en Gespecialiseerd Restaurant Kok-niveau 4. Daarnaast kun je specialistische en managementcursussen volgen: o.a. Horeca Ondernemersvaardigheden (HOV).

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: de heer E. Piron, leraar vakopleidingen Horeca, e-mail: [email protected], tel: (038) 850 34 08.

Aanmelden voor 2019-2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Tussentijdse instroom is soms mogelijk, informeer naar de mogelijkheden bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • laptop
 • boeken ca. € 320,--
 • excursies ca. € 25,--
 • optie: excursie Parijs € 200,--
 • introductie € 10,--

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Als daaruit blijkt dat de student geen juist of een onvoldoende beroepsbeeld heeft, wordt geadviseerd om, voor inschrijving op de opleiding, een oriënterende stage te volgen.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je voor 31 december nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.