background

Medewerker Financiële Administratie

Je werkt als medewerker financiële administratie op de afdeling administratie van een bedrijf of organisatie. Je helpt bij de verwerking van eenvoudige boekingsstukken (controleren, coderen en inboeken). Je verwerkt allerlei gegevens in de computer, zoals personeelsgegevens en facturen. Je sorteert en verzamelt de post en houdt het archief op orde. Andere werkzaamheden van de financieel administratief medewerker kunnen zijn: de telefoon aannemen, balie- en receptiewerkzaamheden verrichten, kopiëren en mailen.

Beroepseisen

 • je bent dienstverlenend
 • je bent goed in rekenen
 • je kunt goed samenwerken
 • je bent nauwkeurig en zorgvuldig
 • je kunt je goed concentreren
 • je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan
 • je vindt het leuk om met cijfers en computers te werken
 • je bent klantgericht

Medewerker (financiële) administratie BOL 2

School en stage

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 1 tot 2 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens het eerste halfjaar van de opleiding ga je 5 dagen per week naar school. In de tweede helft van de opleiding loop je 2 dagen per week stage. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst en een praktijkovereenkomst afgesloten. Je werkt tijdens je opleiding in simulaties, met projecten, je traint vaardigheden op het gebied van ICT en je hebt theorielessen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen:

 • Voert ondersteunende receptie en secretariële werkzaamheden uit.
 • Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit.
 • Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit.

Profieldeel

Je controleert en codeert boekinsstukken en je voert financiële gegevens in de computer in.

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je jouw kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij deze opleiding kun je kiezen uit één van vier keuzedelen:

 • Internationaal bewustzijn
 • Ondernemend gedrag
 • Blijvend fit
 • Rekenen 3F

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma werken of doorleren voor Financieel Administratief Medewerker-niveau 3. 

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: de heer R. Lente, leraar Economisch Administratieve opleidingen, e-mail: [email protected], tel. (038) 850 35 77.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Tussentijdse instroom is in sommige gevallen mogelijk, informeer hierover bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • huur voor boeken en andere leermiddelen voor het eerste leerjaar ongeveer € 500,--
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 50,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.