background

Management assistant (Directiesecretaresse)

Als managementassistent/directiesecretaresse werk je ondersteunend voor het management van de organisatie. Je behandelt de post, beheert de agenda en het archief. Je voert correspondentie uit in het Nederlands en soms in het Engels. Je houdt je bezig met telefoon, balie- en receptiewerkzaamheden, kopiëren en mailen. Daarnaast organiseer en notuleer je de vergaderingen. Soms organiseer je evenementen en congressen en ontvang je gasten. Je besteedt veel tijd aan organisatorische en coördinerende taken.

Beroepseisen

 • je kunt goed met mensen omgaan, bent klantvriendelijk en representatief
 • je kunt goed organiseren en plannen en werkt zelfstandig
 • je bent flexibel en stressbestendig
 • je hebt een dienstverlenende instelling en verantwoordelijkheidsgevoel
 • je kunt goed werken met computerprogramma's
 • je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan en bent nauwkeurig
 • je bent collegiaal en kunt goed samenwerken
 • je bent taalvaardig

Management assistant (Directiesecretaresse) BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Daarbinnen is het mogelijk om individueel via een maatwerktraject de opleiding te versnellen. Hiervoor worden, indien van toepassing, individuele afspraken met je gemaakt. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Een groot deel van het programma is op de praktijk gericht. Je loopt in alle leerjaren van je opleiding stage (beroepspraktijkvorming). Je moet deze BPV-periodes met een voldoende afsluiten. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten en voor de beroepspraktijkvorming wordt een praktijkovereenkomst afgesloten.

Maatwerk

Als je in het bezit bent van een Havo-, Vwo- of mbo niveau 4-diploma, kun je de opleiding binnen 1 jaar afronden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Meteen in het eerste jaar start je in de gekozen secretariële richting. Eén tot twee dagen per week werk je aan beroepsgerichte projecten en in werksituaties/simulaties waarin je als managementassistent secretariaatswerkzaamheden verricht op het gebied van correspondentie, het onderhouden van in- en externe contacten, post en archief, het organiseren van bijeenkomsten, planning en agendering. Naast projecten en kantoorsimulaties zijn er ook klassikale lessen.

Basisdeel

Het basisdeel heeft een specifiek en een algemeen gedeelte. De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderdelen waaraan je met een groep of individueel werkt. Dit gebeurt tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. De docent heeft een begeleidende rol. Alle onderdelen worden afgesloten met een opdracht, verslag, gesprek of toets.

De kerntaken in het basisdeel zijn:

 • Voert taken rondom informatiemanagement uit.
 • Voert taken rondom planning en organisatie uit.

Profieldeel

In het profieldeel zoom je dieper in op de werkzaamheden en competenties van een managementassistent/directiesecretaresse. In het profiedeel zijn er twee kerntaken, namelijk:

 • Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie.
 • Voert financieel administratieve taken uit.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

 • Duits
 • Spaans
 • (Oriëntatie op) ondernemerschap
 • Voorbereiding op het hbo

Bedrijfsleven binnen en buiten de school

Wij vinden het belangrijk dat je veel leert van en in de praktijk. Dit doen we onder andere door je mee te nemen op excursies, door deelname aan interne en externe projecten (zoals de organisatie van evenementen) en door het organiseren van gastlessen die verzorgd worden door experts uit het bedrijfsleven.

Schoolverklaring Medisch Secretariaat

Volg je één van de secretariële opleidingen niveau 4 en wil je straks misschien wel in de medische wereld werken? Dan kun je extra lessen volgen over medische terminologie en medisch secretariaat.

Algemene Onderdelen

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het deeltijd-hbo en in diverse cursussen (administratief, management, marketing). Ook kun je doorleren in het volledig dagonderwijs in het hbo, bijv. Office Management, Europees secretaresse Schoevers of Medisch Management, Hotelmanagement, Personeel en Arbeid, Communicatie, Lerarenopleiding etc.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: mevrouw M. ten Brinke, leraar Economisch Administratieve opleidingen, [email protected], tel. (038) 8503177.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boekengeld (voor de gehele opleiding) ongeveer € 650,--
 • andere kosten € 60,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Maatwerk

Als je in het bezit bent van een Havo-, Vwo- of mbo niveau 4-diploma, kun je de opleiding binnen 1 jaar afronden.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.