background

Financieel Administratief Medewerker

Als financieel administratief medewerker duik je graag in de cijfers. Je bent nauwkeurig, kunt goed samenwerken en zoekt in opdracht dingen uit. Je werkt bijvoorbeeld op een afdeling debiteuren- en crediteurenadministratie van een bedrijf of organisatie. Hier controleer je informatie als facturen, urenoverzichten en declaraties. Je voert gegevens in op de computer en ondersteunt bij de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting.

Beroepseisen

 • je bent nauwkeurig en zorgvuldig
 • je hebt goede contactuele vaardigheden
 • je kunt goed met cijfers en computers omgaan
 • je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan
 • je kunt goed samenwerken
 • je bent goed in rekenen
 • je bent dienstverlenend
 • je kunt je goed concentreren

Financieel administratief medewerker BOL 3

School en stage

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 2 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en beroepspraktijkvorming is een onderdeel van het programma. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten. Voor de beroepspraktijkvorming wordt een praktijkovereenkomst met je afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basisdeel

De eerste 2 leerjaren volg je de opleiding Financieel Administratief Medewerker-niveau 3. Daarna kun je aansluitend in 1 jaar tijd de opleiding Bedrijfsadministrateur-niveau 4 volgen.

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende kerntaken. Deze zijn onderverdeeld in opdrachten. Je werkt aan een opdracht tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen afgelegd voor een bepaald aantal opdrachten. Als je alle kerntaken voldoende hebt afgesloten, ontvang je het diploma. De kerntaken zijn:

 • Controleert en bewerkt dagboeken.
 • Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties..

Keuzedelen
Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

 • Duits
 • (Oriëntatie op) ondernemerschap

Bedrijfsleven binnen en buiten de school

Wij vinden het belangrijk dat je veel leert van de praktijk. Dit doen we door je mee te nemen op excursies en door het organiseren van gastlessen die verzorgd worden door experts uit het bedrijfsleven.


Algemene onderdelen

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Bedrijfsadministrateur–niveau 4, deze opleiding is dan in 1 jaar af te ronden.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij: de heer H. Nikkessen, leraar Economisch Administratieve opleidingen, e-mail: [email protected], tel. (038) 850 33 41.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor de gehele opleiding) ongeveer € 450,-- 
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 100,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.
* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.