background

Bedrijfsadministrateur

Als bedrijfsadministrateur werk je op de afdeling administratie van een bedrijf of bij een administratiekantoor. Je voert allerlei financiële gegevens in de administratie in en haalt daar weer informatie uit. Je geeft belangrijke ondersteuning bij de maand, kwartaal- en jaarafsluiting en assisteert bij periodieke verslaglegging. Ook verricht je werkzaamheden voor de loonheffingsafdrachten en voor de verwerking van het betalingsverkeer.

Beroepseisen

 • je bent dienstverlenend
 • je kunt goed samenwerken
 • je bent nauwkeurig en zorgvuldig
 • je hebt goede contactuele vaardigheden
 • je bent niet bang voor cijfers en computers
 • je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan

Bedrijfsadministrateur BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Daarbinnen is het mogelijk om individueel via een maatwerktraject de opleidingsduur te versnellen. Hiervoor worden, indien van toepassing, individuele afspraken met je gemaakt. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Een groot deel van het programma is op de praktijk gericht. Je loopt in alle leerjaren van je opleiding stage (beroepspraktijkvorming). Je moet deze BPV-periodes met een voldoende afsluiten. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten en voor de beroepspraktijkvorming wordt een praktijkovereenkomst afgesloten.

Maatwerk

Als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma, kun je de opleiding binnen 1 jaar afronden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De eerste 2 leerjaren worden samen met Financieel Administratief Medewerker- niveau 3 aangeboden. Voor de 3-jarige niveau 4 opleiding geldt dat naast de opleiding Bedrijfsadministrateur ook de opleiding Junior Assistent Accountant onder voorbehoud wordt aangeboden. Er worden hiervoor individuele maatwerktrajecten gemaakt.

Basisdeel

Het basisdeel heeft een specifiek en een algemeen gedeelte. De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderdelen waaraan je met een groep of individueel werkt. Dit gebeurt tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. De docent heeft een begeleidende rol. Alle onderdelen worden afgesloten met een toets, opdracht, verslag of beoordelingsgesprek. De kerntaken zijn:

 • Controleert en bewerkt dagboeken.
 • Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties.

Je werkt tijdens de opleiding onder meer aan de volgende beroepscompetenties:   

 • Informatie vastleggen, uitwisselen en verwerken   
 • Inkoop- en verkoopadministratie   
 • Crediteuren en debiteurenadministratie   
 • Voorraadadministratie  
 • Periode afsluiting
 • Controleren en adviseren

Profieldeel

In het profieldeel zoom je dieper in op de werkzaamheden ten aanzien van de periodeafsluiting en de belastingaangifte.

Keuzedelen
Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

 • (Oriëntatie op) ondernemerschap
 • Duits
 • Voorbereiding hbo
 • Fiscale werkzaamheden in de praktijk

Bedrijfsleven binnen en buiten de school

Wij vinden het belangrijk dat je veel leert van de praktijk. Dit doen we door je mee te nemen op excursies en door het organiseren van gastlessen die verzorgd worden door experts uit het bedrijfsleven. Tijdens je opleiding word je een week ingezet als medewerker bij de aangifte campagne voor inkomstenbelasting van de Belastingdienst en geef je hierover voorlichting bij de Stadkamer in Zwolle.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo, o.a. economische richtingen, HEAO en in diverse cursussen (administratief, management, marketing).

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij de heer H. Nikkessen, leraar Economisch Administratieve opleidingen, [email protected], tel. (038) 850 33 41.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Verder wordt deze opleidng aangeboden onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • Huur voor de boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 450,--      
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 100,-- (opleidings specifieke kosten)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Maatwerk

Als je in het bezit bent van een Havo-, Vwo- of mbo niveau 4-diploma, kun je de opleiding binnen 1 jaar afronden.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.