background

Veiligheid & Vakmanschap - Grondoptreden

De aankomend militair werkt en leeft in een binnenlandse of buitenlandse militaire omgeving en voert taken uit op

bijvoorbeeld kazernes, aan boord van een varende eenheid en in het (militaire) veld. Militairen worden over de

gehele wereld ingezet, onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Het uitvoeren van werkzaamheden kan

plaatsvinden op land, op en vanaf zee, bij daglicht en bij duisternis, onder alle weersomstandigheden en onder primitieve omstandigheden. Een militair werkt zeer regelmatig samen met Engelstalige collega's. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij goed de Engelse taal beheerst.

De opleiding bereidt voor op een loopbaan bij Defensie. De gediplomeerde aankomend medewerker grondoptreden (niveau 2) of aankomend onderofficier grondoptreden (niveau 3) kan, indien hij aan de veiligheids-, keuring- en selectie-eisen voldoet, als militair worden aangesteld en bij één van de defensieonderdelen gaan werken. Aankomend militairen zullen in de eerste plaats gaan werken bij één van de operationele commando's. Als hij is aangesteld bij Defensie en ingedeeld bij één van de operationele commando's volgt hij eerst een algemene basisopleiding en vervolgens een functieopleiding.

Beroepseisen

 • je moet fysiek in goede conditie zijn
 • je hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig en neemt initiatief
 • je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken

Aankomend medewerker grondoptreden (veva) BOL 2

Let op: vol!

Het maximaal aantal studenten voor deze opleiding is bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected]l of 038 850 3000.

Topopleiding

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2019!

School en stage

De opleiding Veiligheid & Vakmanschapop niveau duurt ongeveer 20 maanden. Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidingen leerweg (BOL - school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week (ongeveer 40-urige lesweek) naar school. Je bent veel in de praktijk aan het werk en je doet veel aan sport. Daarnaast loop je om de 3 weken een volledige week stage bij Defensie. De stages bij Defensie hebben een praktijkgericht en actief programma. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) loop je net als andere militairen in een gevechtspak. Je woont en slaapt op de kazerne en wordt begeleid door militaire instructeurs. Tijdens je opleiding loop je in een schooluniform. Je dient er rekening mee te houden dat je wel eens een weekend of een aantal vakantiedagen op oefening bent. De beroepspraktijk wordt afgesloten met praktijkexamens. Ook op school wordt er een afwisselend programma aangeboden tussen praktijk, sport en theorielessen. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het beroepsspecifieke basis- en profieldeel van de opleiding bestaat uit onderstaande kerntaken; handhaaft zich in de militair "veilige" omgeving, voert coördinerende taken uit en handhaaft zich buiten de militair "veilige" omgeving. Je werkt aan de kerntaken tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig word je geëxamineerd voor een (gedeelte) van de kerntaken. Je haalt het diploma dus stap voor stap.

Algemene onderdelen zijn:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Defensieleer
 • Sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Solliciteren

In het laatste jaar van de opleiding kun je gaan solliciteren bij Defensie. Kijk voor informatie over de toelatingseisen en keuring van Defensie op www.werkenbijdefensie.nl onder ''Werken bij''.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. Voor vragen kun je terecht bij het SSC of bij het team Defensieopleidingen, (038) 850 38 88 of [email protected]

Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • aanschaf laptop
 • survival ongeveer € 250,-- (eerste jaar)
 • kosten voor boeken en leermiddelen ongeveer € 200,--
 • schoolkleding ongeveer € 155,-- (eenmalig)
 • kosten Verklaring Omtrent het Gedrag en sportmedische screening ongeveer € 200,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen)

 • Bij aanvang van de opleiding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen
 • Je dient in het bezit te zijn van een positief sportmedisch advies. Voor aanvang van de opleiding doe je hiervoor een sportmedische test bij de Isala Klinieken in Zwolle
 • Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen.

Aanvullende criteria

Om te kunnen solliciteren bij Defensie moet je voldoen aan onderstaande basiseisen:

 • Je bezit de Nederlandse nationaliteit;
 • Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs;
 • Je bent gezond van lichaam en geest;
 • Je voldoet aan de minimale opleidingseis voor de gewenste functie;
 • Je voldoet aan de medische en psychologische eisen van Defensie;
 • Op basis van een antecedentenonderzoek dient de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te kunnen afgeven;
 • Je bent bereid om uitgezonden te worden en de daarvoor benodigde vaccinaties te accepteren.

Het kan zijn dat de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee aanvullende eisen stelt. Ook hebben bepaalde functies speciale vereisten welke altijd staan vermeld bij de functie. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijdefensie.nl

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Aankomend onderofficier grondoptreden (veva) BOL 3

Let op: vol!

Het maximaal aantal studenten voor deze opleiding is bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected]l of 038 850 3000.

Topopleiding

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2019!

School en stage

De opleiding Veiligheid & Vakmanschap op niveau 3 duurt ongeveer 32 maanden. Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidingen leerweg (BOL - school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week (ongeveer 40-urige lesweek) naar school. Daarnaast loop je om de 3 weken een volledige week stage bij Defensie. De stages bij Defensie hebben een praktijkgericht en actief programma. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) loop je net als andere militairen in militaire kleding. Je woont en slaapt op de kazerne en wordt begeleid door militaire instructeurs. Tijdens je opleiding loop je in een schooluniform. Je dient er rekening mee te houden dat je wel eens een weekend of een aantal vakantiedagen op oefening bent. De beroepspraktijk wordt afgesloten met een praktijkexamen. Ook op school wordt er een afwisselend programma aangeboden tussen praktijk, sport en theorielessen. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het beroepsspecifieke basis- en profieldeel van de opleiding bestaat uit onderstaande kerntaken; handhaaft zich in de militair "veilige" omgeving, voert coördinerende taken uit, geeft leiding, werkt zijn team op, handhaaft zich buiten de militair "veilige" omgeving. Je werkt aan de kerntaken tijdens de lessen op school. Regelmatig leg je toetsen af voor een gedeelte van de kerntaak.

Algemene onderdelen zijn: loopbaan en burgerschap, Nederlands, Engels, rekenen, Defensieleer en sport. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke vorming, lichamelijke conditie, je beroepshouding en doorzettingsvermogen. Je leert kaartlezen, waarnemen, wegversperringen in elkaar zetten, militaire EHBO, hygiëne en preventieve gezondheidszorg.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Solliciteren

In het laatste jaar van de opleiding kun je gaan solliciteren bij Defensie. Kijk voor informatie over de toelatingseisen en keuring van Defensie op www.werkenbijdefensie.nl onder ''Werken bij''.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. Voor vragen kun je terecht bij het SSC of bij het team Defensieopleidingen, (038) 850 38 88 of [email protected]

Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 niet meer mogelijk

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • aanschaf laptop
 • survival ongeveer € 250,-- (eerste jaar)
 • schoolkleding ongeveer € 155,-- (eenmalig)
 • kosten voor boeken en leermiddelen ongeveer € 200,--
 • kosten Verklaring Omtrent het Gedrag en sportmedische screening ongeveer € 200,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen)

 • Bij aanvang van de opleiding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen
 • Je dient in het bezit te zijn van een positief sportmedisch advies. Voor aanvang van de opleiding doe je hiervoor een sportmedische test bij de Isala Klinieken in Zwolle
 • Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen.

Aanvullende criteria

Om te kunnen solliciteren bij Defensie moet je voldoen aan onderstaande basiseisen:

 • Je bezit de Nederlandse nationaliteit;
 • Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs;
 • Je bent gezond van lichaam en geest;
 • Je voldoet aan de minimale opleidingseis voor de gewenste functie;
 • Je voldoet aan de medische en psychologische eisen van Defensie;
 • Op basis van een antecedentenonderzoek dient de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te kunnen afgeven;
 • Je bent bereid om uitgezonden te worden en de daarvoor benodigde vaccinaties te accepteren.

Het kan zijn dat de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee aanvullende eisen stelt. Ook hebben bepaalde functies speciale vereisten welke altijd staan vermeld bij de functie. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijdefensie.nl

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.