background

Junior Accountmanager

Als junior accountmanager ben je mede verantwoordelijk voor een aantal klanten (accounts) van een bedrijf of een organisatie. Accountmanagers vind je in alle sectoren van het bedrijfsleven en in non-profitorganisaties.Je denkt met deze klanten mee en helpt ze bij het maken van keuzes voor producten of diensten. Zo geef je aan je klanten advies over hoe zij bijvoorbeeld hun prestaties kunnen verbeteren of kosten kunnen besparen. Vaak werk je als junior accountmanager in een team.

Beroepseisen

 • je beschikt over commercieel inzicht
 • je kan goed luisteren en werkt zorgvuldig
 • je kan gemakkelijk contact leggen en onderhouden
 • je kan je goed inleven in de wensen van de klant
 • je kan potentiële klanten enthousiast maken voor een product en/of dienst
 • je kan goed onderhandelen
 • je bent representatief
 • je kan goed analyseren en probleemoplossend denken
 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

(Junior) accountmanager BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Als beginnend accountmanager ga je zelf op zoek naar een geschikte stageplaats onder begeleiding van school. Tijdens de opleiding ga je vijf dagen per week naar school en ook stages zijn een onderdeel van het programma. In het eerste leerjaar loop je de laatste tien weken van het schooljaar stage. Tijdens deze stage voer je een aantal oriënterende en marktgeoriënteerde opdrachten uit. In het tweede leerjaar ga je direct na de zomervakantie tien weken op stage, waarbij je veel ervaring opdoet in klantcontact. De stage van het eerste en tweede jaar zijn aan elkaar gekoppeld. Je loopt daarom stage bij hetzelfde bedrijf. De laatste stage vindt plaats aan het einde van het derde leerjaar. Deze stage duurt twintig weken en wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Opzet van de opleiding

Het basisdeel bestaat uit het onderzoeken van de markt en het doen van voorstellen doen voor commercieel beleid. Je leert het verkooptraject uit te voeren. Daarvoor verzamel je gegevens over de klant, het product en de markt. Je doet voorstellen voor het verkoopbeleid en de marketing. Verder leer je over relatiebeheer en klantenservice.

Vervolgens ga je dieper in op het accountmanagement (profieldeel). Je leert accountplannen op te stellen, te coördineren, uit te voeren en te evalueren. Voor een accountmanager is een netwerk van essentieel belang. Je zal een netwerk moeten opbouwen en onderhouden.

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor deze opleiding zijn op dit moment:

 • doorstromen naar het hbo;
 • ondernemend gedrag;
 • online marketing en het toepassen van e-commerce;
 • internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit.

Beroepsinhoudelijke vakken zijn  onder andere basismarketing, sales, ICT en e-marketing, bedrijfseconomie en verkoopvaardigheden. Verder ga je oefenen in projectvorm en met gespreksvoering. Je krijgt verplicht Duits als tweede moderne vreemde taal en doet hier ook examen in.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Naast de lessen en schoolprojecten kan het ook zo zijn dat je aan opdrachten uit het bedrijfsleven (mee)werkt.

Rond je alle onderdelen goed af, dan heb je niet alleen recht op het mbo-diploma Junior Accountmanager, maar kun je ook in aanmerking komen voor het SMA Certificaat Junior Accountmanager. Voor meer informatie kun je kijken op www.sma.nl

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo, o.a. Accountancy, Bedrijfseconomie, Commerciële economie, Lerarenopleiding, Marketing & Communicatie, Small Business en Retail Management.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij de heer E. Diender, leraar, [email protected], 038) 850 33 51.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht);
 • huur voor boeken en andere leermiddelen (voorhet eerste leerjaar) ongeveer € 450,--;
 • andere kosten (eerste leerjaar) ongeveer € 70,-- (opleidingsspecifieke kosten);
 • aanschaf representatieve kleding (via school) ongeveer € 200.

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.