background

Alfabetisering voor Inburgeraars

Waarom deze cursus

  • U woont in Nederland, maar kunt u de taal niet lezen of schrijven?
  • Wilt u mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving?
  • U moet eerst alfabetiseren voordat u kunt inburgeren
  • U bent wel inburgeringsplichtig

Voor Wie

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een andere taal spreken en niet (voldoende) kunnen lezen en/of schrijven.

Wat leert u

  • Lezen en schrijven in de Nederlandse taal
  • Het leren begrijpen van de Nederlandse taal
  • Het voeren van gesprekken in het Nederlands.

Stap voor stap wordt u begeleid bij het spreken, verstaan, lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Van klanken en eenvoudige zinnen naar taalgebruik in alledaagse situaties thuis, op het werk en bijvoorbeeld in winkels. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van post, het sturen van een kaartje, voorlezen, een brief lezen of een formulier invullen.

U leert

U leert in een kleine groep waarin u veel persoonlijke aandacht krijgt. Een dagdeel bestaat uit 3 klokuren. U gaat drie keer in de week naar school. Tijdens de les krijgt u uitleg en instructie van de leraar en werkt u achter de computer in eigen tempo aan opdrachten.

Duur

Er zijn verschillende niveaus van alfabetisering en inburgering. De duur van de cursus is o.a. afhankelijk van uw startniveau, het leerdoel, uw eigen leervermogen en de oefenmogelijkheden buiten school.

Intake

Bij de intake wordt gekeken welke groep het beste bij u past en stellen we een persoonlijk opleidingsplan voor u op. Hiervoor ontvangt u een prijsopgave die u moet tekenen voordat u kunt starten in de cursus. De kosten voor lesmateriaal staan ook in dit document. U kunt geld lenen bij DUO om deze cursus te betalen.

Start

Er zijn meerdere startmomenten per jaar.

Leslocatie

Deltion verzorgt lessen in:


- Zwolle,

lestijden van 8.45 tot 11.45 uur en/of van 13.00 tot 16.00 uur

Blik op Werk Keurmerk

Het Deltion College beschikt over het Blik op werk Keurmerk Inburgeren. Deelnemers kunnen daarom voor hun inburgeringscursus gebruik maken van het sociaal leenstelsel. Deltion kan u hierbij helpen.

Kosten

Als u verplicht moet inburgeren dan moet uzelf de cursus betalen. U kunt hiervoor bij de overheid (via DUO) geld lenen tegen een lage rente. U krijgt van DUO 10.000,- om aan inburgeringslessen te besteden. U krijgt per 3 maanden een factuur van Deltion die u tekent. Deltion stuurt deze ondertekende factuur naar DUO waarna de betaling plaatsvindt. Kijk voor meer informatie over het betalen van de cursus op https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen.jsp

Op basis van de intake en het individuele lesprogramma wordt een offerte opgesteld.

Meer informatie, Intake & aanmelding

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:

Deltion Business

t: 038 850 31 50

el: [email protected]

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw aanmelding via de mail de volgende documenten digitaal mee te sturen:

  • DUO kennisgevingsbrief
  • DUO bevestiging lening
  • scan voor- en achterkant ID

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u per e-mail contact opnemen met:

[email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen