Oefening Koninklijke Marechaussee succesvol

25 september 2023 10:48 Nieuws
In en om gebouw Grijs van het Deltion College vond vrijdag 15 september een grote ontruimingsoefening plaats van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Daarbij waren tientallen studenten en medewerkers van Deltion betrokken.


De studenten en medewerkers die meededen, waren van tevoren op de hoogte gebracht. In het scenario van de oefening werd ’s ochtend een deel van gebouw Grijs ‘bezet’. Daarop arriveerde de KMar met voertuigen en manschappen om het gebouw zo snel mogelijk te ontzetten en ontruimen.
De oefening vond plaats in het kader van de samenwerking tussen de opleidingen Veiligheid van Deltion en de KMar. De vorige keer dat deze oefening plaatsvond, was in 2022.
Opleidingsmanager Defensie Jolanda Pool vertelt: ‘Voor onze studenten in de veiligheidsopleidingen is beroepservaring opdoen belangrijk. We zijn dan ook blij dat we deze oefening samen met de Koninklijke Marechaussee, partner in onze Defensie-opleidingen, mogelijk kunnen maken.’

Wat ons en onze studenten bezighoudt