Gemeente Dalfsen en Deltion bundelen krachten in taalonderwijs laaggeletterdheid

08 december 2023 17:28 Nieuws
De gemeente Dalfsen en het Deltion College zetten woensdag 6 december een belangrijke stap in de aanpak van laaggeletterdheid in die gemeente. Wethouder Jan Uitslag en Deltionbestuurder Jaap Beernink ondertekenden die dag een meerjarig contract. Dat is gericht op het aanbieden van taalonderwijs aan laaggeletterde inwoners van de gemeente Dalfsen.

Deltion verzorgt al taalonderwijs voor medewerkers van Dalfsen Werkt. Vanaf januari breidt deze samenwerking uit naar het verzorgen van klassen voor anderstalige inwoners, met hulp van de vrijwilligers van het Taalpunt. 

Gevolgen laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid heeft diverse gevolgen voor volwassenen. Bijvoorbeeld moeite met lezen, schrijven, rekenen en beperkte digitale vaardigheden. Dit kan leiden tot uitdagingen op het gebied van werk vinden, financiële beheersing en volwaardige participatie in de samenleving. In de gemeente Dalfsen is 6% van de inwoners laaggeletterd.

Belang van samenwerken
Wethouder Jan Uitslag benadrukt het belang van deze samenwerking: ‘Met dit meerjarige contract onderstrepen we onze toewijding aan het verminderen van laaggeletterdheid in onze gemeente. Het stelt ons in staat om nog meer inwoners de kans te geven hun taalvaardigheden te verbeteren en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.’

Aansluiting arbeidsmarkt
Deltionbestuurder Jaap Beernink voegt hieraan toe: ‘Wij zijn blij met de geïntensiveerde en langdurige samenwerking met de gemeente Dalfsen. Laaggeletterdheid is een thema waaraan Deltion als grote opleider van en voor onze regio veel aandacht besteedt. Vanuit onze expertise bouwen wij met inwoners van Dalfsen aan hun toekomst. Zodat zij bijvoorbeeld een goede aansluiting weten te vinden op de arbeidsmarkt.’

Wat ons en onze studenten bezighoudt