Deltionstudenten bedenken oplossingen voor De HBS als het ideale thuis

27 september 2022 09:39 Nieuws

Hoe kunnen oudere mensen met een intensieve zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? En hoe kan zorgtechnologie hierbij helpen? Op donderdag 29 september gaan twaalf studenten van verschillende opleidingen (zorg, welzijn, techniek, ict, media) met deze vraag aan de slag tijdens een hackathon in de voormalige HBS in Kampen. De studenten krijgen drie casussen voorgelegd en zullen aan het eind van de dag hun ideeën en oplossingen presenteren.

De hackathon is onderdeel van de projectweek Team WE van het Deltion College. Het doel van het ErasmusPlus project 'Team WE' is studenten en leraren vanuit verschillende achtergronden (zorg, welzijn, techniek en ict) te betrekken bij het oplossen van problemen binnen zorg en welzijn en wat de rol van technologie daarin kan zijn. Jolanda van Til, projectleider Practoraat Gezondheid & Technologie bij Deltion vertelt: ‘We werken samen met zorg- en welzijnsorganisaties en als het kan met echte zorgvragers. Leraren leren hierin nieuwe vaardigheden. Ze gaan aan de slag met samenwerkend leren, teamleren en design thinking en leren in hun rol als leercoach. Daarnaast leren studenten en leraren om met andere disciplines samen te werken en zien ze de noodzaak en toegevoegde waarde daarvan.’

De week in Zwolle is de derde en afsluitende projectweek. Deltion werkt hierin samen met scholen uit Finland (Tredu, TAMK) en Baskenland (Meka, Tknika).

Care of the future of care

Het thema van de projectweek van is ‘Care of the future of care’, waarbij op donderdag de hackathon bij IJsselheem plaatsvindt en vrijdag een afsluitend seminar. In het afsluitende seminar op vrijdag 30 september worden de resultaten van het project gepresenteerd en zijn er bijdragen en workshops van Job Leenen (Isala), Egbert den Engelsman (IJsselheem), Jobke Wentzel en Eline Dijkman (hogeschool Windesheim) en Arie Koning (Deltion College).

Hackaton: Hoe maken we van De HBS een thuis?

‘Op donderdag mogen wij de studenten welkom heten in De HBS’, vertelt Irene Blankvoort, projectleider van De HBS in Kampen. ‘Tijdens de projectweek werken studenten multidisciplinair aan vraagstukken vanuit zorg en welzijn. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de inzet van technologie zijn daarbij het uitgangspunt. Hierin vinden we elkaar als het gaat over De HBS: ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’. In het monumentale pand van de voormalige HBS worden appartementen gerealiseerd voor oudere mensen met een intensieve zorgvraag. De bewoner zorgt voor zichzelf, kiest en beslist zelf, is eigenaar van zijn huis en zijn leven en wordt daarin ondersteund door zorgtechnologie en domotica. Naast de ondersteuning die de bewoner krijgt vanuit een sociaal netwerk en het netwerk van professionele zorg dat op de achtergrond aanwezig is.’

Tijdens de hackathon krijgen de studenten drie casussen voorgelegd die ingaan op het nieuwe zorgconcept van de HBS: Hoe wordt een huis een thuis?, hoe zorgen we voor voldoende frisse lucht in de appartementen? en hoe kom je gemakkelijk buiten en kom je veilig weer thuis? De studenten gaan met de casussen aan de slag, met als doel ideeën en oplossingen te bedenken. Blankvoort: ‘Wij zijn enthousiast over deze manier van samenwerken. IJsselheem is een lerende organisatie, we zetten in op lerend werken. Naar de toekomst zien we een stijgende zorgvraag en een tekort aan medewerkers. Naast het opdoen van innovatieve ideeën hopen we studenten enthousiast te maken voor de sector en in het bijzonder voor IJsselheem.’

Wat ons en onze studenten bezighoudt