Eerste Regionale Techniek Bedrijvendag op Deltion

17 juni 2022 11:16 Nieuws
De eerste Regionale Techniek Bedrijvendag vond 16 juni plaats op het Deltion College. Ruim 175 deelnemers uit technische bedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en O&O fondsen volgden onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam een inspirerend programma. Samen brainstormden deelnemers over hoe de werkgelegenheid in de technische sector in de regio Zwolle en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een boost kunnen krijgen.

Keynote spreker Deborah Nas openbaarde kansen voor innovatie in een wereld waarin markten op hun kop worden gezet door technologische vernieuwing. Zij riep de ondernemers op hun bedrijven aantrekkelijk te maken. Dat kan door maatschappelijk relevant en innovatief te zijn. “Zorg dat je op die voorste golf van innovatie zit”, sprak Nas.
 


Vervolgens was er een panelgesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Claudi Schuurman, Heleen Wildvank, Jelle Weever, Matthijs Breel, Bert Beun en Morris Akkerman, dachten na over de vraag hoe we gezamenlijk zij-instromers en jongeren kunnen boeien en binden in de techniek. Momenteel zijn er veel vacatures in de techniek in de regio Zwolle; nog meer dan voor de coronapandemie. Er is veel vergrijzing en uitstroom. Maar werkgevers en werknemers vinden elkaar vaak nog niet.

Er werden verschillende ideen geoperd om jongeren te overtuigen om voor de techniek te kiezen. Het grote potentieel van de technische sector zit op de basisschool. Bedrijven zouden er goed aan doen om kinderen uit te nodigen op het werk of om gastlessen te geven op scholen.

Na de plenaire sessie konden de bezoekers hun eigen ervaringen delen tijdens een rondetafelgesprek en antwoorden vinden op vragen van hun eigen organisatie tijdens een workshop. Vol enthousiasme bezochten de aanwezigen de deelsessies, die gericht waren op het overtuigen van jongeren, enthousiasmeren van zij-instromers en behouden van het huidige personeel. Het vormde een mooie afsluiting van de succesvolle Regionale Techniek Bedrijvendag.


De Regionale Techniek Bedrijvendag 2022 werd mede mogelijk gemaakt door Techniekpact Zwolle, Upgrade Jezelf Regio Zwolle, Sectortafel Bouw Regio Zwolle, en de Sectortafel Techniek & Energietransitie Regio Zwolle. De dag is één van de vele initiatieven waarmee Deltion samen met partnerorganisaties werkt aan een sterke regionale arbeidsmarkt op het gebied van techniek.

Wat ons en onze studenten bezighoudt