Van havo naar mbo - Instromen bij Deltion in januari 2022

26 oktober 2021 Nieuws
In 2020 zijn de voorwaarden voor een vmbo gl/tl-leerling die wil doorstromen naar de havo versoepeld. Hierdoor hebben meer vmbo gl/tl-leerlingen gekozen voor de havo als vervolgopleiding in plaats van het mbo. Natuurlijk hopen wij dat deze leerlingen nog steeds tevreden zijn met de keuze die ze destijds hebben gemaakt.

Ken je echter leerlingen met een TL-diploma op zak die zijn doorgestroomd naar havo 4, maar misschien toch beter op hun plek zijn in het mbo of het mbo overwegen? Deltion biedt veel opleidingen op niveau 3 en 4 waarbij het mogelijk is om doorlopend of halverwege het schooljaar in te stromen. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet te wachten tot de zomer van 2022, maar kunnen ze in januari starten met een mbo-opleiding. Daarnaast biedt Deltion binnen de techniek een breed half jaar Techniek voor leerlingen die hun keuze voor een specifieke richting binnen de techniek nog even willen uitstellen. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hierover meer informatie.

Bekijk het overzicht van de opleidingen met meerdere instroommomenten.

Het bovenstaande geldt ook voor havisten met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. Ook zij kunnen halverwege het schooljaar jaar instromen bij veel opleidingen op niveau 3 en 4.

Wat ons en onze studenten bezighoudt