VR-trainingsprogramma's KLM nieuw onderdeel van opleidingen Luchtvaartdienstverlening Deltion

11 november 2021 Nieuws

Als eerste school in Nederland integreert het Deltion College twee VR-trainingsprogramma’s van KLM in de opleidingen  Luchtvaartdienstverlening. Op woensdag 10 november vond er daarom een officieel lanceringsmoment plaats op de campus van het Deltion College.    

Sinds 2018 is er sprake van een strategische samenwerking tussen Deltion en KLM. Dit om het onderwijs en het werkveld nóg beter op elkaar aan te laten sluiten. Vanuit deze samenwerking zijn er gesprekken ontstaan tussen Deltion en KLM om ook samen te werken op het gebied van VR. Dit heeft ervoor gezorgd dat twee VR-trainingsprogramma's van KLM nu  onderdeel zijn van de opleidingen Luchtvaartdienstverlening van Deltion.  

Gepersonaliseerd lesgeven met VR
De twee VR-trainingen die nu onderdeel uitmaken van de opleidingen, zijn de Fire Safety training en de Aviobrug training. Tijdens de VR-lessen leren de studenten belangrijke vaardigheden die niet eenvoudig nagebootst kunnen worden in de praktijkomgeving op school, zoals het goed communiceren in stressvolle situaties.  

“Zo’n situatie is bijvoorbeeld het blussen van een brand aan boord. De studenten hebben de theorie van de procedures aangeleerd. Door middel van VR-lessen leren ze vervolgens de bijbehorende vaardigheden aan. Dit gebeurt in een realistische VR-omgeving. Ze ervaren hoe belangrijk het is om goed te communiceren met een collega, passagiers en de cockpit. Doordat studenten in deze VR-lessen de geleerde protocollen moeten toepassen, zien onze leraren direct waar ze nog extra ondersteuning bij nodig hebben. Hierdoor kan een leraar gericht de les afstemmen op de behoefte van de student. Een mooie manier van gepersonaliseerd lesgeven.” aldus Diane Smits, Adviseur Onderwijsinnovatie. 

Leren door te doen  
Elke dag werkt het onderwijsteam van Luchtvaartdienstverlening aan het nog beter maken én personaliseren van het onderwijs. Daar dragen deze VR-trainingen van KLM aan bij. Hiermee kunnen studenten belangrijke vaardigheden écht onder de knie krijgen, doordat ze leren door te doen. Het zelf ervaren van praktijksituaties, het leren handelen in deze situaties en het herhalen hiervan, zijn van enorme meerwaarde. Een ander groot voordeel is dat studenten nog beter voorbereid op stage gaan.   

En wat de studenten van deze VR-lessen vinden? Enorm leuk en leerzaam! “Ik vind de VR-lessen superleuk, omdat het zo realistisch is. Hierdoor ervaar ik ook echt hoe het eraan toegaat wanneer er brand aan boord is, of wanneer ik een aviobrug moet vastkoppelen aan een vliegtuig.”, aldus student Toeba.   

 

 
 

Wat ons en onze studenten bezighoudt