Intake Sluitende Aanpak Start.route: samen werken aan een duurzame plaats voor de student

19 mei 2021 Nieuws
Iedere student een passend traject bieden met de juiste ondersteuning zodat hij/zij dit succesvol kan doorlopen. Met het versterken van de Intake Sluitende Aanpak realiseren we dit binnen de Start.route. Jannette Klaver, werkzaam bij de gemeente Zwolle, is binnen de Start.route projectleider van speerpunt 1 en vertelt ons hier meer over.
 
We starten met een terugblik naar vijf jaar geleden. ‘Geregeld vroegen jongeren die geen startkwalificatie hadden een uitkering aan. Veel jongeren kwamen niet rechtstreeks uit het onderwijs en hadden een andere route doorlopen. Er werd meestal niet gekeken of zij school- of leerbaar waren: ze werden naar het mbo gestuurd. Dat moest anders. Samen met een werkgroep, bestaande uit onderwijs, RMC en gemeente, hebben we een gezamenlijke intake georganiseerd. Tijdens zo’n intake werd gekeken naar de achtergrond van de jongere en wat hij/zij nodig had om succesvol te starten met een opleiding. Dit werd het VSV-programma ‘Warme overstap en gezamenlijke intake’.’
 
Een jaar geleden werd de Start.route een feit, maar zowel de warme overstap als de Start.route hebben hetzelfde doel: jongeren een zo goed mogelijke en duurzame start geven op het mbo of de werkplek. ‘We hebben toen gezegd: we gaan met beide projecten in één projectgroep verder en gaan daarbij de intake sluitende aanpak verder versterken.’
 
Hoe het werkt
Zodra een jongere zich aanmeldt voor een traject binnen de Start.route volgt er een uitgebreide kennismaking. ‘Tijdens de intake wordt met de jongere besproken wat hij/zij wil bereiken, wat sterke punten zijn en welke ondersteuning nodig is. We maken samen een routebepaling. Dit doen we ook aan de hand van het Paspoort voor Succes (PvS); een samenvatting van het Loopbaan en Oriëntatie (LOB) portfolio en passend onderwijs traject waaraan de jongere op het voortgezet onderwijs heeft gewerkt.
 
De mentor heeft een belangrijke rol in het bespreken van het PvS met de jongere en zijn ouders. Het is belangrijk dat de jongere zich goed voorbereidt op de volgende stap in de loopbaan én dat hij die informatie in het PvS opneemt die het mbo nodig heeft.
 
Uit het PvS kun je veel informatie halen. Deze informatie is van belang om te bepalen of een jongere voor de juiste opleiding kiest en welke ondersteuning hij/zij nodig heeft, zodat de jongere na de intake op een passende plek komt.’
 
Ook kan een gezamenlijke intake wenselijk zijn, waarbij samen gekeken wordt in welke sectoren binnen de regio de talenten van de jongere het beste tot zijn recht komen. ‘We bekijken dit met de jongere en met meerdere partijen, zoals het mbo en het RMC. We gebruiken elkaars expertise. Vervolgens wordt een maatwerktraject uitgestippeld.’
 
Flexibele instroom
Zodra de jongere (dan inmiddels de student) de intake heeft gehad en de route is uitgestippeld, wordt bepaald wanneer hij/zij kan beginnen. ‘Met het mbo wordt gekeken welke flexibele instroommogelijkheden er zijn. Als het nog niet lukt om tussentijds in te stromen: kan de student dan alvast in de praktijk aan het werk of werken aan schoolbaarheid? In samenwerking met de partners willen we hier programma’s voor aanbieden.’
  
‘Ik doe wat ik leuk vind en wil mijn diploma halen’
Eén van de studenten die de intake sluitende aanpak heeft gehad is Sueki Paula, student bij de entreeopleiding van StartCollege. Na een verhuizing ging zij op zoek naar een nieuwe school om te starten met de entreeopleiding (mbo-niveau 1). ‘Voordat ik aan de opleiding begon heb ik eerst meerdere gesprekken gehad. We bespraken welke opleiding ik had gedaan, of ik een diploma heb, wat ik wil leren, maar ook over wie ik ben, wat ik leuk vind en wat ik later wil worden. Deze gesprekken waren er om mij te leren kennen.
 
Binnenkort maken we een plan voor wat ik ga leren. Ik denk dat het wel goed is dat deze gesprekken er zijn. Ik doe nu wat ik leuk vind en ben gemotiveerd om mijn diploma te halen en verder te leren.’
 
De eerste stap is gezet
Er is binnen de Start.route dus heel veel voor de student mogelijk. Jannette: ‘Juist omdat er zoveel is, gaan we binnen de projectgroep aan de slag met een sociale landkaart. Hiermee maken we de mogelijkheden inzichtelijk en weten de intakers waar zij terecht kunnen.’
 
Inmiddels doen in de regio’s IJssel-Vecht en Noordwest-Veluwe vrijwel alle scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo’s mee aan de intake sluitende aanpak. Er is nog geen 100% deelname. ‘Daar willen we nu op inzetten, zodat vanuit alle niveaus een goede overstap naar de arbeidsmarkt mogelijk is. De eerste stap is gezet, maar de invoering gaat geleidelijk. Dit vraagt namelijk om aangepaste aanmeldprocedures en intakers die geschoold moeten worden. Dat heeft tijd nodig. Wat ik mooi vind is dat de partners van de Start.route samen betrokken zijn om voor de student een duurzame plaats te vinden. Dat is al jaren een streven in de regio. Ik hoop dat we hier heel veel jongeren mee kunnen helpen!’

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt