Eerste keuzevak van start binnen Sterk Techniek Onderwijs regio Zwolle

03 juni 2021 Nieuws
Vanaf dinsdag 25 mei jl. verzorgt Deltion in samenwerking met Talentstad en Greijdanus praktijklessen schilderen en lakspuiten voor vmbo-leerlingen in de praktijkruimtes van het Deltion College. De lessen zijn onderdeel van het keuzevak ‘schilderen en spuiten op kunststoffen en metalen’, dat als doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo wordt ingezet om instroom in technisch onderwijs te bevorderen. Het is voor het eerst dat een keuzevak op deze manier binnen het kader van Sterk Techniek Onderwijs in de regio Zwolle wordt uitgevoerd.

In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Sterk Techniekonderwijs regio Zwolle heeft een activiteitenplan gemaakt om leerlingen te interesseren voor technisch vmbo. In dit plan staan o.a. keuzevakken vermeld die vmbo-ers stimuleren en motiveren door te stromen naar het mbo.

Voor dit specifieke keuzevak is er op dit moment een samenwerking met Talentstad en Greijdanus, maar andere scholen zijn welkom om aan te haken. Sander van der Vegt, docent Greijdanus: ‘Wat ons betreft is het een laagdrempelige en unieke samenwerking tussen het vmbo en mbo om leerlingen kennis te laten maken met industriële lakverwerking. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van 'willen is kunnen'; zowel de vmbo-collega’s als de mbo-collega’s waren van begin af aan bereid om samen te werken, te zoeken naar mogelijkheden en er iets moois van te maken. Door de laagdrempelige en praktische invulling van de lessen krijgen leerlingen een beeld van wat industriële lakverwerking inhoudt. Bovendien ronden ze op deze manier ook een vmbo keuzevak af als onderdeel van hun schoolexamen.’

Het keuzevak is opgebouwd uit theorielessen op de eigen school en praktijklessen bij Deltion. Leraren van Deltion zijn ook betrokken bij de opzet van de theorielessen. Zo werd lesmateriaal afgestemd en zorgden de mbo-leraren voor vakinhoudelijke materialen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook heeft Deltion een online module Persoonlijke Beschermingsmiddelen ontwikkeld, die op de vmbo-scholen gevolgd kan worden. 

Arie Koning, projectleider STO van Deltion: ‘Het is mooi om te zien hoe collega’s uit het vmbo en mbo er in korte tijd in geslaagd zijn dit keuzevak te organiseren. Deltion heeft veel praktijkruimtes voor diverse technische vakgebieden, dus we hopen met meer vmbo-scholen een samenwerking aan te kunnen gaan. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een keuzevak procestechniek, smart technology, robotica of circulair bouwen.’

De vmbo-ers zullen vanaf nu tot aan de zomer in totaal zes dagdelen les krijgen in de praktijkruimtes van Deltion.

Heb je interesse in deelname in dit keuzevak? Of wil je in gesprek over de mogelijkheden voor een andere doorlopende leerlijn? Neem dan contact op met:
Arie Koning – projectleider Sterk Techniekonderwijs Deltion
E: akoning@deltion.nl
M: 06-22 36 24 57

Wat ons en onze studenten bezighoudt