International Hospitality Studies ontvangt certificaat voor tweetalig mbo

01 juni 2021 Nieuws
De opleiding International Hospitality Studies (BOL, niveau 4) van het Deltion College heeft als derde mbo-opleiding binnen Nederland het certificaat voor tweetalig mbo ontvangen. En daar zijn we trots op! Het certificaat is het gevolg van een succesvolle audit door het NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Hoge eisen
Nuffic ondersteunt het mbo met tweetalig onderwijs en toetst middels audits de certificering. Het certificaat is een onderdeel van de landelijke stuurgroep tweetalig mbo waarin ROC’s en Nuffic zitting hebben. Om dit certificaat te behalen dient aan een groot aantal eisen te worden voldaan, waaronder; het hebben en borgen van een heldere visie op tweetalig onderwijs, minstens 50% van de begeleide onderwijstijd wordt in het Engels aangeboden, veel aandacht voor internationale oriëntatie en een ruim aanbod aan internationaliseringsactiviteiten, zoals internationale uitwisselingen, stages of studiebezoeken en andere samenwerkingsprojecten.
 
Twee diploma’s, hoog niveau Engels
Deze opleiding is speciaal bestemd voor jongeren met internationale ambities in de horeca. Studenten die deze opleiding succesvol afronden, ontvangen twee diploma’s; het diploma Manager/Ondernemer Horeca én het National Extended Diploma in Hospitality. Met dit internationaal erkende BTEC-diploma kun je ook in het buitenland aan de slag. Aan het einde van de opleiding beschikken studenten daarbij over een niveau van taalbeheersing dat overeenkomt met niveau B2.
 
Extra kansen voor jongeren
Met deze tweetalige mbo-opleiding worden jongeren voorbereid op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt, doordat zij heel goed een vreemde taal spreken en veel ervaring hebben met internationale stages en projecten. Daarnaast stroom je met deze tweetalige Engelse opleiding makkelijker door naar een Engelstalige hbo-opleiding. Deze opleiding vraagt meer van studenten, maar doordat zij iets extra’s doen, hebben zij in het werkveld en in het hbo een streepje voor op studenten die een reguliere opleiding hebben gevolgd.
 
Fasttrack voor havisten
Voor jongeren die (bijna) in het bezit zijn van een Havodiploma biedt Deltion een maatwerktraject, waardoor zij deze opleiding in twee jaar kunnen afronden. Op basis van een intakegesprek wordt bepaald binnen hoeveel tijd zij de opleiding kunnen afronden.
 
Meer weten?
Bekijk dan het opleidingsblad of bezoek onze online open avond op 22 juni.  

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt