Het dragen van een mondkapje blijft verplicht binnen Deltion

25 juni 2021 Nieuws
Ondanks de aangekondigde versoepelingen, blijven we ons binnen Deltion tot en met 13 augustus vasthouden aan de mondkapjesplicht, zoals die ook nu binnen onze gebouwen geldt.
 
Deze regel geldt binnen Deltion al vanaf het najaar van 2020, voordat deze als algemene plicht in Nederland werd ingevoerd.
 
Reden voor het verplicht blijven stellen van het mondkapje, is dat we een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving willen creëren voor degenen die kwetsbaar zijn of zich kwetsbaar voelen.
 
Met andere woorden, draag je een mondkapje niet voor jezelf, dan doe je dat in ieder geval wel voor een ander.
 
Veiligheid voorop, mondkapje op.
 

Wat ons en onze studenten bezighoudt