Nieuwe leden benoemd in Raad van Toezicht Deltion

08 juli 2021 Nieuws
Voor de Raad van Toezicht van Deltion zijn drie nieuwe leden benoemd. Marjolein ten Hoonte treedt toe per 1 juli 2021. En per 1 januari 2022 versterken Aukje Reiners-van der Galiën en Jonathan Schagen de Raad van Toezicht.
 
Marjolein ten Hoonte
Marjolein ten Hoonte heeft rechten gestudeerd. Zij ontwikkelde zich binnen Randstad Holding vanuit het vak van intercedente naar directeur. Ze houdt zich op strategisch niveau bezig met een aantal thema’s: onder meer duurzaamheid, inclusiviteit, sociale innovaties en de toekomst van werk. Marjolein ten Hoonte zit in de Raad van Toezicht bij CINOP en bij het Verwey-Jonker Instituut.
 
Aukje Reinders- van der Galiën
Aukje Reinders trad na haar hbo-opleiding verpleegkunde in dienst bij De Friese Wouden, onderdeel van de Kwadrantgroep, in de VVT-sector. Ze behaalde haar MBA-diploma, deed managementervaring op en is inmiddels zes jaar actief als voorzitter Raad van Bestuur bij Coloriet in Lelystad. Daar zijn met haar komst grote stappen gezet op het vlak van bedrijfsmatig werken, zelforganisatie en in ketensamenwerking. Aukje Reinders is als toezichthouder actief bij twee zorginstellingen: ZINN in Haren en Zorggroep Drenthe in Assen.
 
Jonathan Schagen
Jonathan Schagen studeerde psychologie en volgde aanvullend een opleiding small business aan de Haarlem Business School en een aantal MBA-modules aan de Universiteit Twente. Hij werd binnen de Schagen Groep verantwoordelijk voor diverse vennootschappen en bedrijfsonderdelen en is sinds 2012 directeur-grootaandeelhouder. Jonathan Schagen heeft diverse jaren toezichthoudende ervaring opgedaan bij Kennispoort, waar hij lid is van de auditcommissie. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Ronald McDonald Huis in Zwolle en commissaris van AGAR Holding.

Wat ons en onze studenten bezighoudt