Meld je aan voor de online open avond op donderdag 11 maart

Corona Update 22 januari

22 januari 2021 Nieuws

Invoering avondklok vanaf zaterdag 23 januari
Het kabinet heeft besloten om vanaf zaterdag 23 januari aanstaande een avondklok in te voeren tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Dit als maatregel om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Deze avondklok houdt in dat je tussen 09.00 uur en 04.30 uur niet buiten mag zijn zonder verklaring. Deze avondklok heeft helaas ook gevolgen voor ons avondonderwijs.  

Vanaf maandag 25 januari aanstaande: 

  • vervallen alle praktijklessen die in de avond staan gepland (dat is het 3e blok op de dag); 
  • vervalt ook eventuele ondersteuning in de avond aan kwetsbare studenten; 

  • de al geplande (praktijk)examens en tentamens in de avond kunnen wél doorgaan. Als student heb je dan je legitimatie en twee verklaringen nodig om binnen de uren van de avondklok te kunnen reizen.   


Verklaringen student 
Moet je een (praktijk)examen of tentamen maken in de avonduren? Dan heb je twee verklaringen nodig om in de uren binnen de avondklok te mogen reizen. Deze verklaringen verzorgt Deltion voor je.  

Op de dag van je examen kun je binnen de toegestane reistijd naar Deltion komen. Net als anders zorg je dat je je legitimatie bij je hebt, dat is een vereiste voor het afleggen van een examen of tentamen. Daarnaast zorgt Deltion, ter plekke, voor het uitreiken van de twee benodigde verklaringen:  

  • een eigen verklaring voor jou als student en  
  • een verklaring vanuit ons als onderwijsinstelling.   
 

Bij het verlaten van het examen moet je zorgen dat je beide documenten bij je draagt.  

Stage in de avonduren 
Studenten die stagelopen bij een bedrijf of zorginstelling die onder de uitzonderingen van de avondklok vallen, kunnen ook in de avond stage blijven lopen als het bedrijf hen daar om vraagt.  

Het leerwerkbedrijf is dan verantwoordelijk voor het verstrekken van een werkgeversverklaring. Als student moet je ook een eigen verklaring bij je hebben. Die kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Vavo-studenten 
Ook vavo-studenten kunnen hun examens en tentamens die in de avonduren staan gepland, gewoon maken. Zij krijgen aanvullende informatie via vavo.  

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt