Meld je aan voor de online open avond op donderdag 11 maart

Deltion Begeleiders versoepelen overstap kwetsbare student naar mbo

12 februari 2021 Nieuws

Voor jongeren in een kwetsbare positie is de overstap naar een nieuwe school niet makkelijk. Om de overstap naar het mbo voor deze jongeren zo soepel mogelijk te laten verlopen zet Deltion sinds het schooljaar 2019-2020 Deltion Begeleiders in. Loopbaanadviseurs Chella van der Haar en Judith Oosterloo bieden als Deltion Begeleiders binnen onze school de juiste ondersteuning aan deze jongeren om te kunnen starten met een opleiding. 

Wie kunnen wij helpen?
De Deltion Begeleiders ondersteunen en begeleiden jongeren die binnen de reguliere ondersteuningsstructuur de overstap naar het mbo niet kunnen maken. Denk hierbij aan jongeren die via een andere route dan vanuit het vo naar het mbo willen.

Werkwijze Deltion Begeleiders
De toeleverende school, hulpverlening en of RMC/leerplicht kan de jongere aanmelden bij de Deltion Begeleiders. Ook is het mogelijk dat de student zichzelf aanmeldt. Vervolgens gaan we (gezamenlijk of alleen met de jongere) op zoek naar mogelijkheden voor de juiste begeleiding naar een (mbo-)opleiding.

Heb je een vraag of wil je in contact komen met de Deltion Begeleiders? Dan kan dat door een mail te sturen naar Judith Oosterloo of Chella van der Haar via deltionbegeleider@deltion.nl

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt