Deltion is opnieuw de meest gezonde mbo-school van Nederland

20 december 2021 Nieuws

Het Deltion College is er opnieuw in geslaagd om alle vijf vignetten te verdienen waarmee een mbo zich kan onderscheiden als Gezonde School. Hiermee is Deltion de meest gezonde mbo-school van Nederland!

Op Deltion was al speciale aandacht voor de themavignetten Bewegen en sport; Voeding; Roken, alcohol- en drugspreventie; Relaties en seksualiteit. Nu hebben we ook opnieuw het vignet binnen voor het vijfde en laatste thema; Welbevinden.

Daarmee levert Deltion een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van medewerkers en studenten. Mede dankzij het brede aanbod van ons Studenten SuccesCentrum, waaronder:

  • Een goede signalerings- en zorgstructuur
  • Een vertrouwenspersoon
  • Een zorg-adviesteam met specifieke aandacht voor het welbevinden van studenten
  • De beschikbaarheid van een vraagbaak voor vragen over welbevinden
  • Een beslisboom bij zorg waaruit acties volgen
  • Contact met het sociaal veld (ouders, sociale netwerk) van studenten over welbevinden.
  • Daarnaast wordt in de lessen aandacht besteed aan onderwerpen rondom Welbevinden.

Wat ons en onze studenten bezighoudt