Meelopen op de campus van Deltion? Meld je aan!

Mbo-studenten vaccineren tegen corona in Zwolle

15 april 2021 Nieuws
Vanaf 13 april bemensen 44 studenten van Landstede en Deltion twee priklijnen in de vaccinatielocatie in de Zwolse IJsselhallen. GGD IJsselland heeft hierover afspraken gemaakt met de Zwolse8, het samenwerkingsverband van de acht Zwolse mbo- en hbo-instellingen. Het is de bedoeling dat nog meer studenten mee gaan doen, ook van andere onderwijsinstellingen.
 
Het werken in de vaccinatielocatie betekent dat de studenten waardevolle werkervaring kunnen opdoen met het werken tijdens een crisis als een pandemie. Jan-Ernst van Driel, directeur Deltion en woordvoerder Zwolse8: “De Zwolse8 is een belangrijke samenwerking van het beroepsonderwijs in onze regio, samen bieden we onderwijs aan maar liefst 50.000 talentvolle en ondernemende studenten. Juist in deze crisissituatie is het voor onze studenten relevant om te leren in echte praktijksituaties en ook een eigen bijdrage te kunnen leveren. Vorig jaar zijn we vanuit de Zwolse8 gestart met een eigen Covid-19 teststraat, ook met inzet van studenten uit de Zwolse8. Dat studenten nu ook in een vaccinatiestraat ervaring kunnen opdoen, is een mooie en bijzondere aanvulling.”
 
Heel wat in hun mars
Medio mei/juni is de GGD corona- en vaccinatie-organisatie uitgebreid tot ruim 650 fte (fulltime banen). Veel functies hiervan zijn zorgmedewerkers. HR-manager Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland Jeanien van Es: “We hebben het afgelopen jaar voortdurend opgeschaald en enorm veel mensen aangenomen. Dat was een uitdaging, maar het is steeds weer gelukt. Het gaat om tijdelijke aanstellingen, omdat het verloop van de coronacrisis niet te voorspellen is. Onze uitdaging is mensen te vinden, te binden en te boeien. Zodat we samen de schouders eronder zetten om de coronacrisis te bestrijden. Met testen, bron- en contactonderzoek én vaccineren. Het is ontzettend leuk dat we nu ervaren studenten vanuit Landstede en Deltion aan boord hebben. Het gaat om 2e, 3e en 4e-jaars studenten die al heel wat in hun mars hebben. Het is een prachtige aanvulling in de eindfase van hun opleiding om onderdeel te zijn van onze vaccinatie-organisatie. Een win-winsituatie. Wij zijn blij en trots dat ze ons komen helpen deze periode.”
 
Onderwijsuren
Het gaat niet om een stage, maar om onderwijsuren. De studenten krijgen er dus studiepunten voor. Ook is er de mogelijkheid in de zomer verder te werken in een betaalde bijbaan. De studenten gaan zelfstandig aan de slag in de vaccinatielijn. Zij voldoen aan de eisen die GGD IJsselland stelt aan medewerkers en zijn goed ingewerkt en gescreend.  Ook staan zij onder supervisie van een arts, zoals alle medewerkers in de vaccinatielocatie.
 
Mogelijkheden
Het gaat om te beginnen om 24 studenten verpleegkunde van Landstede en om 20 studenten doktersassistent van Deltion. Deze MBO-niveau 4 studenten werken in twee teststraten, vijf dagen per week gedurende in ieder geval tien weken, dus tot de zomervakantie. Mogelijk kan er in mei nog worden uitgebreid met een derde vaccinatiestraat, ook bezet door studenten van de Zwolse 8.
 

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt