Onderzoek voor meer inclusie

11 juni 2020 Nieuws
 
De wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld hebben inmiddels ook Zwolle bereikt. Afgelopen zondag stond Park de Wezenlanden vol met (opvallend veel jonge) mensen om racistisch onrecht aan te kaarten. Onder de mensen waren ook studenten van Deltion: wit, zwart en anderen van kleur.
 
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in het onderwijs en in het zoeken naar werk veel discriminatie wordt ervaren. Zo blijkt dat 22 procent van de scholieren en studenten (ouder dan 15) zich in 2018 gediscrimineerd voelde. 
 
Ook premier Rutte onderkende onlangs dat er in Nederland sprake is van racisme en discriminatie. Het gaat hier volgens hem om institutionele of systemische uitsluiting. Dat wil zeggen, uitsluiting waar we als collectief onderdeel van uitmaken, ook als we ons daar niet bewust van zijn.
 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om te onderzoeken hoe deze systemen ook binnen Deltion een rol spelen. Het doel hierbij is om te komen tot een inclusiever systeem voor iedereen, waarbinnen diversiteit als een verrijking wordt gezien.  
 
 

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt