Nuborgh en Deltion intensiveren samenwerking in opleidingen techniek

03 december 2020 Nieuws

Op vrijdag 27 november jl. tekenden Wilco Leeflang, locatiedirecteur van het Nuborgh College Oostenlicht te Elburg en onze collega Ageeth Strijker voor een uitbreiding en intensivering van de samenwerking tussen beide scholen in het opleiden voor beroepen binnen de techniek. In mei 2019 spraken de partijen al de intentie uit om gezamenlijk mbo-opleidingen Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties op niveau 2 te starten op locatie Oostenlicht in Elburg.
 
Dit betekent dat vmbo-leerlingen in Elburg nu niet alleen een doorlopende leerlijn binnen het profiel Produceren, Installeren en Energie (vmbo-profiel PIE) geboden wordt, maar dat ze nu ook een doorlopende leerlijn binnen het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (vmbo-profiel BWI) kunnen gaan volgen.
 
Zowel het Nuborgh College en Deltion zijn blij met deze samenwerking. Door deze opleidingen op locatie in Elburg aan te bieden worden jongeren nog meer gestimuleerd om voor techniek te kiezen en wordt er tegemoet gekomen aan de vraag naar technisch geschoolde werknemers vanuit technische bedrijven in de regio.


Links Wilco Leeflang (directeur Nuborgh) en rechts Ageeth Strijker (directeur college Techniek & Gebouwde Omgeving), met op de achtergrond leerlingen in het BWI-lokaal van het Nuborgh College.

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt