Ontwikkelingen coronavirus

17 augustus 2020 Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus
Volg hier de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus.

Update 17 augustus - Welkom op de campus van Deltion

Start jij dit schooljaar met een opleiding aan het Deltion College? Dan is het fijn om te weten waar je moet zijn. In de video hieronder neemt Laura je mee naar de campus van Deltion. Tot snel op de campus!


Het MICT is van 7.30 tot 18.30 uur geopend voor studenten. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is het helaas niet mogelijk om hier zelfstandig te werken. Boeken lenen, kopiëren en materiaal laten inbinden is gewoon mogelijk.

Let op! De fitness en kantine zijn voorlopig gesloten.

Op www.deltion.nl/coronavirus lees je hoe we er samen voor zorgen dat de campus van Deltion veilig en gezond blijft.


Update 11 augustus - Vanaf 24 augustus weer lessen op campus Deltion
Na een heerlijke zomer staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Vanaf maandag 24 augustus vinden er, naast online lessen, ook weer lessen plaats op onze campus. Kom je naar Deltion? In deze animatie leggen we uit waar je rekening mee moet houden. Samen houden we Deltion veilig en gezond!Update 29 juni - Deltion in Coronatijd: Veilig op school, dat regelen we samen!
Wat heerlijk! De vakantie is in zicht. Tijd om te genieten van de zon en de zomer na een aantal bewogen corona-maanden. Bij Deltion zijn we al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar uit om je in augustus (weer) op onze campus te ontmoeten! Want dan vinden er weer lessen plaats op school. Kom je naar Deltion? In de animatie hieronder leggen we uit waar je rekening mee moet houden. Samen houden we Deltion veilig en gezond!Update 18 juni - Start schooljaar 2020/2021
Maandag 17 augustus start bij Deltion het nieuwe schooljaar. In verband met corona is de start van dit schooljaar net even wat anders dan anders.

Waar kun je op rekenen? We zetten de belangrijkste zaken alvast op een rij:

 • De gezondheid en veiligheid van studenten en medewerkers staat voorop. We doen er alles aan om deze op de campus te waarborgen.
 • We vinden het belangrijk dat studenten zich in deze coronatijd verbonden blijven voelen met klasgenoten, leraren en de school. Elke student heeft daarom wekelijks les op de campus. Ook heeft iedere student een studieloopbaanbegeleider waarmee hij of zij regelmatig contact heeft.
 • Het onderwijsprogramma bestaat uit een combinatie van online-lessen en van (praktijk)lessen op de campus.
 • BOL-studenten hebben gemiddeld twee keer per week een blok van tenminste vijf lesuren op school. BBL-studenten hebben gemiddeld één keer per week een blok van vijf lesuren op school.
 • Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is erg belangrijk op het mbo. We doen er daarom alles aan om dit zoveel mogelijk door te laten gaan. Als stagelopen vanwege de omstandigheden rond het coronavirus niet mogelijk is, bieden we een vervangend programma.
 • Binnenkort ontvangen studenten per mail meer informatie over de start van het schooljaar.
 • Het schooljaar start in de week van 17 augustus. In deze week staat de introductie van nieuwe studenten centraal.
 • Vanaf 24 augustus starten de lessen.
 • Hoe de lesroosters er exact uit zien, weten we nu nog niet. Als gevolg van corona hebben we iets meer tijd nodig om alle roosters samen te stellen. De lesroosters worden op 20 augustus bekend gemaakt.


Update 15 juni: Onderwijs in tijden van corona. Zo doen we dat!
Vanaf maandag 15 juni starten er weer praktijklessen op onze campus. Studenten zijn door hun studieloopbaanbegeleider op de hoogte gebracht of en wanneer zij praktijkles hebben. Kom je voor lessen naar de campus? Houd je dan aan de richtlijnen in deze infographic. Samen houden we Deltion veilig en gezond.

Update 20 mei: Vanaf 15 juni campus open voor praktijklessen
Vanaf 15 juni mogen wij onze campus weer openstellen voor praktijklessen. De campus was al open voor examinering, opvang van kwetsbare studenten en voor studenten die thuis geen studie- of werkplek hebben.

Restrictie
Daarbij geldt wel een restrictie. Om een te grote belasting van het openbaar vervoer te voorkomen en om de richtlijnen vanuit het RIVM goed na te leven, kunnen we maar beperkt mensen toe laten (20% van onze normale bezetting). Ook hebben we rekening te houden met bepaalde periodes op een dag waarop we onze onderwijsactiviteiten kunnen uitbreiden.

Wat dit precies voor jou betekent; welke praktijklessen gaan wel door en welke niet? Daar buigen we ons de komende week over. In de week na Pinksteren (2 – 5 juni) hoor je meer.

Vragen
Heb je als student of aankomend student nog vragen? Dan kun je contact opnemen met het SSC, via 038 853 4000 of ssc@deltion.nl. Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) is het Deltion College gesloten.

Update 23 april: Deltion blijft afstandsonderwijs geven
Op dinsdagavond 21 april gaf minister-president Rutte een persconferentie over de nieuwe maatregelen rond de coronacrisis. De huidige maatregelen voor het mbo worden voortgezet. Dit betekent dat er niet veel verandert ten opzichte van het begin van deze maand:

 • Deltion blijft onderwijs op afstand verzorgen. Onze studenten worden, ook in hun bpv, zoveel mogelijk online ondersteund en begeleid.
 • Examinering voor studenten die dit schooljaar hun diploma kunnen halen, gaat door. Online waar het kan. Generieke examens, praktijk- en keuzedeelexamens die alleen op school kunnen plaatsvinden, vinden plaats op onze campus. Hierbij houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
 • In afwachting van de persconferentie in mei en richtlijnen vanuit het ministerie OCW onderzoeken we of we ons onderwijs vanaf begin juni 2020 kunnen verruimen met praktijkonderwijs.
 • Deltion blijft geopend voor kwetsbare jongeren.


Update 2 april: Nieuwe maatregelen
Op dinsdag 31 maart heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven over de nieuwe maatregelen rond de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor het onderwijs. Op basis van deze persconferentie en de informatie die wij gisteren – woensdag 1 april – van het ministerie van OCW en de MBO Raad hebben ontvangen, heeft het College van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

· Het Deltion College blijft gesloten voor studenten tot maandag 11 mei;

· Wij blijven het onderwijs, daar waar mogelijk, online of in een andere vorm aanbieden;

· Deltion blijft studenten (zoveel mogelijk op afstand) begeleiden in hun bpv. Als bpv-plekken vervallen, dan probeert Deltion vervangende bpv-plekken te vinden of biedt Deltion zoveel mogelijk een alternatief programma aan.

· Er worden - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - wel weer examens gepland op de locatie van Deltion voor studenten die dit schooljaar hun diploma kunnen halen. Hieronder volgt een toelichting.

Generieke examens Engels en Nederlands starten vanaf 10 mei voor alle kandidaten die dit jaar eindexamen moeten doen. De planning van deze examens loopt door tot de zomervakantie. Deze planning wordt zo spoedig mogelijk gemaakt. Daarbij benutten we alle mogelijke examenmomenten in de genoemde periode en worden de groepen zo klein mogelijk gehouden.

Generiek examen Rekenen wordt uitsluitend aangeboden aan studenten voor wie het vak Rekenen nodig is voor toelating bij hun vervolgopleiding. Als dit voor jou geldt, dan brengen we jou op de hoogte. Net als de andere generieke vakken worden de examens Rekenen gepland tussen 10 mei en de zomervakantie. Voor de overige studenten worden geen rekenexamens ingepland.

Praktijkexamens die niet anders dan op school kunnen plaatsvinden, mogen bij Deltion worden afgenomen vanaf 7 april. De groepsgrootte bij deze examens is maximaal drie studenten.

Keuzedeelexamens worden zoveel mogelijk online afgenomen. In het uiterste geval kunnen keuzedelen worden afgesloten op school. Ook dan geldt een groepsgrootte van maximaal drie studenten.

De Vavo schoolexamens herstarten vanaf dinsdag 7 april. De planning van deze examens loopt t/m eind juni. Dit geldt ook voor herkansingen.

Alle afnames vinden plaats binnen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en de door het kabinet genomen maatregelen.

De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen hen daarom hun eigen gezondheid en die van hun naasten goed in de gaten te houden en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Heb je als student vragen? Neem dan contact op met je slb-er.

Update 24 maart - 13:15 uur: Geen examens bij Deltion t/m 6 april
In lijn met de nieuwe landelijke maatregelen heeft Deltion moeten besluiten alle examens die op school plaatsvinden tot en met 6 april uit te stellen. Dit betekent dat er vanaf dinsdagavond 24 maart tot en met maandag 6 april geen examens worden afgenomen op alle locaties van het Deltion College en op Deltion Sprint Lyceum (vavo). Alle studenten die het betreft, ontvangen een annulering.

Examens op bpv werkplekken gaan waar mogelijk door, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Examens (en ook lessen) die op afstand worden gehouden, kunnen ook doorgaan.

In de komende periode wordt gekeken of en hoe we aan examinering vorm en inhoud gaan geven na 6 april.

Heb je vragen, neem dan contact op met je slb-er.

De ontwikkelingen rondom corona gaan snel, hou daarom onze website in de gaten.


Update 19 maart 2020 – 16:20 uur:

Afgelopen dinsdag heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven dat examens (eventueel in aangepast vorm) voor eindexamenkandidaten doorgaan. Ben jij eindexamenkandidaat? Dan hoor jij van je studieloopbaanbegeleider hoe de voorbereidende lessen er uit zien en hoe en wanneer je de examens kan doen.

Bij alle examens en voorbereidende lessen voor examens worden de RIVM richtlijnen en algemene hygiëne-maatregelen in acht genomen.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met je studieloopbaanbegeleider.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.


Update 15 maart 2020 – 19:00 uur:

In navolging van de persconferentie die zojuist heeft plaatsgevonden en informatie die het Deltion College vanuit de Mbo-raad heeft ontvangen, heeft het College van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

 1. Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april is het Deltion College gesloten voor studenten;
 2. De komende week wordt door de Mbo-raad en OCW gekeken of studenten op Deltion locaties in de periode vóór 6 april toch voor bijzondere activiteiten aanwezig mogen zijn (vormen van examinering die dat vereisen, bepaalde onderwijsactiviteiten en het eventueel faciliteren van studieplekken);
 3. Daarnaast probeert Deltion het onderwijs, daar waar mogelijk, online of in een andere vorm aan te bieden (afstandsleren). Studenten worden hierover geïnformeerd;
 4. Deltion blijft studenten (zoveel mogelijk op afstand) begeleiden in hun bpv. Als bpv-plekken vervallen, dan probeert Deltion vervangende bpv-plekken te vinden of biedt Deltion zoveel mogelijk een alternatief programma aan.
 5. Reeds geplande intakegesprekken voor de komende week worden uitgesteld. Hoe verder om te gaan met intakes wordt begin komende week door Deltion bepaald.

Daarnaast ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers in de domeinen Zorg en Kind & Educatie. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten om deze cruciale sectoren draaiende te houden.

De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid en probeer verspreiding van corona te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.Update 14 maart - 14:00 uur:

Deltionmedewerkers hebben zich de afgelopen week hard ingezet om het onderwijs, ondanks alle onzekerheden, toch mogelijk te maken. Tegelijkertijd ontvangt Deltion signalen dat goed onderwijs in de huidige situatie moeilijk te realiseren is voor zijn grote en brede doelgroep. Op basis van deze signalen en alle ontwikkelingen heeft het College van Bestuur zojuist besloten:

 1. Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart a.s. vinden er geen lessen meer plaats op de locaties van het Deltion College;
 2. Wel gaan op deze locaties alle examens en de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen door;
 3. Daarnaast probeert Deltion het onderwijs, daar waar mogelijk, online of in een andere vorm aan te bieden (afstandsleren). Studenten worden hierover geïnformeerd;
 4. De gebouwen blijven open, faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar.

Daarnaast ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers in de domeinen Zorg en Kind & Educatie. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten om deze cruciale sectoren draaiende te houden.

De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid en probeer verspreiding van corona te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.

De veelgestelde vragen worden op dit moment geüpdatet.


Update 13 maart

Voortzetting onderwijs
We hebben vanuit het kabinet de opdracht gekregen om als school open te blijven en het onderwijs zo goed mogelijk te continueren. We krijgen veel vragen van studenten en ouders die hun eigen afweging willen maken of ze wel/niet naar Deltion komen in verband met angst voor besmetting (van kwetsbare naasten). Deltion volgt hierin net als andere mbo’s de richtlijn dat studenten met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) thuisblijven. Zij melden zich op de gebruikelijke manier ziek via Rapid en nemen contact op met hun SLB-er.

Pauzes
Studenten hebben op wisselende tijden pauzes, tussen 10.00 en 15.00. We willen het samenkomen van grotere groepen vermijden en dus ook in de kantine. Om de spreiding van studenten in de pauzes mogelijk te maken, stimuleren we studenten om gebruik te maken van de verschillende uitgiftepunten voor eten en drinken. Deze bevinden zich verspreid over de campus in grote open ruimtes. Waar studenten vrij in-en-uit kunnen lopen. Daarnaast mogen de studenten vanaf vandaag eten en drinken in de lokalen, met uitzondering van lokalen met veel computers en praktijklokalen.

Buitenlandreizen en stages
Als gevolg van de nieuwe richtlijnen en internationale ontwikkelingen hebben we vrijdagochtend 13 maart besloten alle studenten die op dit moment in het buitenland verblijven, terug te halen. Ons International Office heeft hierover contact met deze studenten (en hun ouders).


Update 12 maart

De verdere verspreiding van het coronavirus leidt ook bij onze studenten, hun ouders en onze medewerkers tot vragen. Hieronder meer informatie rondom een aantal thema’s.

Stages/BPV en leerwerktrajecten
Onze studenten en medewerkers lopen binnen Deltion geen verhoogd risico en brengen dus ook geen extra risico met zich mee binnen andere organisaties. Deltion handelt volgens het beleid en de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Om verspreiding van het virus te beperken wijzen we alle studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks op de algemene hygiënerichtlijnen en voorschriften zoals die ook vanuit de RIVM worden meegegeven. Studenten en medewerkers met de klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten thuisblijven.

Buitenlandse studiereizen en stages
Op 12 maart hebben we besloten alle buitenlandse studiereizen, ook alle individuele reizen van studenten en medewerkers, tot 1 mei te annuleren. Inkomende buitenlandse gasten en buitenlandse stagestudenten kunnen wij tot 1 mei niet ontvangen.

Op dit moment verzoeken we alle studenten die in het buitenland verblijven voor stage om terug te keren naar Nederland. Ons International Office en studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) onderhouden nauw contact met studenten (en hun ouders) in het buitenland over hun gezondheid en eventuele andere invulling van hun buitenlandstage.

Evenementen
Op 12 maart heeft het kabinet aangekondigd dat alle bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd bezoekers tot 1 april worden afgelast. Dit betekent dat alle evenementen die tot 1 april zouden plaatsvinden bij Deltion niet doorgaan.

Online petitie
Deltion is op de hoogte van de online petitie waarin wordt opgeroepen om de school te sluiten. We hebben een gesprek gehad met degene die de petitie heeft opgesteld. Het betreft een uit de hand gelopen actie. De opsteller heeft geprobeerd de petitie offline te halen, maar dit is helaas niet meer mogelijk vanwege het aantal ondertekeningen.


Update 11 maart

​Statement naar aanleiding van berichtgeving van de Stentor
Op internet en via social media circuleert een petitie waarin wordt opgeroepen om Deltion te sluiten. Deze petitie is voor De Stentor aanleiding geweest een (online) artikel te plaatsen.
Vanuit Deltion willen we graag onderstrepen dat we de berichtgeving rondom deze petitie spijtig vinden. De petitie, opgesteld door studenten, met inhoudelijk foutieve informatie, krijgt nu veel aandacht en veroorzaakt onrust onder studenten, ouders, bij leerwerkplekken en stagebedrijven.

Wat zegt GGD IJsselland over de petitie?
“Niet nodig! Het Deltion College kan gewoon open blijven. Als GGD IJsselland weten we wie mogelijk risico hebben gelopen. Dat is het contactonderzoek. Ben je niet in beeld gekomen bij dit onderzoek? Dan is er niets aan de hand.”

Over de vergelijking met een ziekenhuis:
De maatregelen daar zijn heel anders dan in andere organisaties. En dat is logisch. In een ziekenhuis liggen mensen die ziek zijn en die je zoveel mogelijk wilt beschermen tegen invloeden van buiten. Deltion houdt zich aan de richtlijnen zoals die door de GGD zijn aangereikt.
We begrijpen dat er vragen zijn maar het is echt niet nodig dat mensen zich zorgen maken.”

Ouders en studenten met vragen verwijzen we naar de website van het RIVM, hun informatienummer 0800-1351 en de website van GGD IJsselland.


Update 10 maart
Vandaag ontvingen wij bericht dat een leraar van Deltion is besmet met het coronavirus. Deze collega is thuis (in Drenthe) in thuisisolatie. De leraar is werkzaam bij team Defensie in gebouw Grijs. Dit gebouw is geen onderdeel van de grote Deltioncampus, maar een bijgebouw aan de Zwartewaterallee in Zwolle. De medewerker is in privésituatie besmet geraakt.

GGD Drenthe en GGD IJsselland doen contactonderzoek. De GGD's brengen in kaart met wie deze patient contact heeft gehad.

Deltion volgt de richtlijnen van de GGD. Studenten en medewerkers zonder klachten kunnen gewoon naar school. Onze lessen gaan door. De GGD geeft aan dat studenten en medewerkers die met de leraar in contact zijn geweest weinig risico hebben gelopen op besmetting. Dat heeft te maken met de aard van het contact: in klas-/kantoorsituaties, waar relatief veel afstand is tussen mensen, wordt het risico als laag ingeschat. Als Deltion verzoeken we studenten en medewerkers die luchtwegklachten én koorts hebben thuis te blijven.


Algemene hygiënerichtlijnen

Wij attenderen onze studenten en medewerkers dagelijks op de algemene hygiënerichtlijnen om het verspreiden van het virus te voorkomen:

 1. Was je handen regelmatig met water en zeep
 2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en/of
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi dit zakdoekje na 1x gebruikt te hebben weg
 4. Houd afstand van mensen die hoesten en niezen
 5. Géén handen schudden

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt