Terugblik leermeesteroverleg Bakkerij & Patisserie

08 november 2019 Nieuws
Op 4 november vond er een leermeesteroverleg plaats van de opleidingen Bakkerij & Patisserie. Tijdens dit overleg stonden er drie punten centraal. Zo werd er gesproken over de onderwerpen: kwalificerende beoordeling in de BPV, aanvragen van octrooi en onderzoek naar niveau 4 opleiding. 

Het eerste onderwerp dat aan bod kwam was ‘Kwalificerende beoordeling in de BPV’. Tot dit schooljaar werd deze eindbeoordeling afgenomen via Examenwerk. Aangezien de kwalificerende beoordeling een te gecompliceerd programma is en maar een klein aantal praktijkopleiders staan aangemeld als praktijkbeoordelaar, hebben we ervoor gekozen om voor deze eindbeoordeling gebruik te maken van een papieren versie.
 
Vervolgens heeft banketbakkerij Den Hollander een presentatie gegeven over het aanvragen van Octrooi voor een eigen ontwikkeld product. Zij hebben uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
 
Het derde agendapunt van dit overleg stond in het teken van de stand van zaken over het onderzoek naar niveau 4 opleidingen. Aan de hand van een presentatie is dit verder toegelicht.  

Na de presentaties zijn de praktijkopleiders in groepjes van drie of vier personen verdeeld en kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Opleiding ondernemers: integreren in huidige opleiding;
  • Nederlands en rekenen van 2F naar 3F;
  • Geen stagiaires;
  • Broodbakkers (te laag aanbod);
  • Student(e) stopt plotseling met de opleiding/stage/werk;
  • Studenten motiveren. Hoever moet je gaan?;
  • Samenwerking school/student/bedrijf. Gaat met name om communicatie en feedback voor student. Korte lijntjes.
De bovenstaande punten zijn nog niet geëvalueerd, maar gezien het gezamenlijk belang komen ze tijdens de volgende leermeestermiddag weer aan de orde.

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt