Deltion College zet zich met regionale partners in voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt

04 december 2019 Nieuws
Momenteel kent onze arbeidsmarktregio diverse kwetsbare doelgroepen die niet beschikken over een startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Hierdoor hebben zij bijvoorbeeld een grotere kans op verlies van werk. En wanneer dat gebeurt, is de kans om nieuw werk te vinden kleiner. Om het perspectief op (passend) werk voor hen te vergroten zetten het Deltion College en Landstede MBO zich, op initiatief van de gemeente Zwolle, in voor deze mensen. Dit doen zij samen met hun partners UWV, RMC, Tiem, en diverse regionale werkgevers middels het nieuwe initiatief Praktijkleren. Op maandag 2 december is dit officieel van start gegaan.
 
Het initiatief Praktijkleren biedt mensen zonder startkwalificatie de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de praktijk bij een regionale werkgever. Dit betreft een intensieve periode van werken en leren, waarbij deelnemers een deel van een mbo-opleiding volgen in de praktijk. De vaardigheden en competenties die daarbij horen komen tijdens het werken aan bod.
 
Zodra deelnemers deze vaardigheden en competenties onder de knie hebben, ontvangen zij een mbo-verklaring waarmee zij dit daadwerkelijk kunnen aantonen. Deze verklaring vergroot vervolgens het perspectief op (passend) werk. De eerste praktijkovereenkomsten tussen deelnemers en werkgevers werden afgelopen maandag getekend.  
 
“Ik wil graag meer leren, zonder dat ik daar verschillende theoretische vakken voor moet volgen. Dit kan ik nu doen in praktijk. Door middel van een mbo-verklaring kan ik vervolgens bij een werkgever aantonen dat ik over bepaalde vaardigheden en competenties beschik. Dat is voor mij enorm belangrijk.”, aldus een van de deelnemers.

Meer weten of interesse?
Wil je graag meer weten over dit initiatief? Of wil je zelf graag leren in de praktijk en een mbo-verklaring behalen? Neem dan contact op via: praktijklerenregiozwolle@deltion.nl 

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt