background

Stages en leerwerkplekken

Bent u op zoek naar goede mbo-stagiairs? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Elke student die een opleiding volgt bij het Deltion College gaat op stage. In het mbo noemen we dat ook wel BPV. Dit staat voor Beroepspraktijkvorming. We bereiden studenten goed voor op de stage in projecten en met praktijkgericht onderwijs.

U zoekt een stagiair?

Heeft u een geschikte stageplaats of leerbaan (BBL) voor een student van ons? We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Neem gerust contact op met één van onze stagecoördinatoren.

We bieden de mogelijkheid om opleidingen te volgen via een beroepsbegeleidende leerweg, in de volksmond ook wel BBL-opleidingen genoemd. Dit houdt in dat studenten deeltijdopleidingen volgen, waarbij ze door middel van ‘werkend leren’ hun vakdiploma’s kunnen halen. De student heeft een dienstverband bij uw bedrijf, waarbij hij of zij één dag per week naar school gaat.

Kwaliteitsmeting van de stage

Met de landelijke BPV Monitor meten mbo en bedrijfsleven de kwaliteit van de stage. Als erkend leerbedrijf ontvangt de praktijkopleider of de contactpersoon bpv uiterlijk twee weken voor het einde van de stageperiode automatisch een online vragenlijst. Lees meer over de monitor of download de brochure.

Leerbedrijf worden?

Wilt u een student een stageplek aanbieden? Dan heeft u erkenning nodig van het SBB. Deze erkenning kunt u aanvragen bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Regelingen praktijkovereenkomst (POK)

Voor elke student die op stage gaat wordt een praktijkovereenkomst (POK) tussen student, school en stagebedrijf / werkgever afgesloten. In deze POK staan de rechten en plichten van de student, de school en het stagebedrijf / werkgever beschreven. In onderstaande documenten kunt u de algemene voorwaarden van de POK downloaden.

Algemene Voorwaarden POK: De voorwaarden van de POK gelden voor POKs die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2017.

Algemene Voorwaarden POK: Voorwaarden bij de POKs die horen bij een opleiding die gestart is vanaf 1-8-2014 en waarbij de POK is ingegaan vóór 1-1-2017

Algemene Voorwaarden POK: Voorwaarden bij de POKs die horen bij een opleiding die gestart is vóór 1-8-2014 en waarbij de POK is ingegaan vóór 1-1-2017