background

Deltion ANBI

Stichting Deltion College is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. Wil je het Deltion College ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

RSIN/Fiscaal nummer: 804776337

Bestuur: College van Bestuur en Raad van Toezicht

Beleidsplan: Deltion College strategische koers D2020

Doelstelling: Statuten

Financiële verantwoording: geïntegreerd jaardocument (jaarrekening en jaarverslag)

Verslag van de activiteiten: geïntegreerd jaardocument (jaarrekening en jaarverslag)

Beloningsbeleid bestuurder: geïntegreerd jaardocument (jaarrekening en jaarverslag)

Postadres: Postbus 565, 8000 AN Zwolle

Bezoekadres: Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Contactgegevens: Contact