Ster: Berrie Boer

Sector: Techniek & Vormgeving

Team: Engineering en Werkvoorbereiden

Opleiding: Middenkader Engineering

Leerjaar: 4

Prestatie: Meervoudig Europees Kampioen tractor pulling

Periode: september 2012 – september 2011