Ster: Alexandra Lokate

Sector: Gezondheidszorg, Welzijn & Sport

Team: Sociaal Agogisch Werk

Opleiding: Jeugdzorg

Leerjaar: 4

Prestatie: Deltion Uitblinker 2013

Periode: 2013