Ster: Aimee Groenveld

Sector: Gezondheidszorg, Welzijn en Sport

Team: Sport & Bewegen

Opleiding: Sport & Beweging

Leerjaar: 1e jaars

Prestatie: Kampioen NK Zwemmen mbo 2013

Periode: juni 2013