background

EVC: Ervaringscertificaat

Veel medewerkers hebben meer kennis en vaardigheden in huis dan uit hun diploma’s blijkt. Een Ervaringscertificaat (EVC) brengt deze competenties in kaart. Het laat zien welke kennis, houding en vaardigheden (competenties) uw medewerkers hebben bijgeleerd, op het werk en daarbuiten ,en wat die waard zijn.

Doel van EVC

Het doel van EVC is om uitspraken te kunnen doen over de vraag of en in welke mate de getoonde competenties, respectievelijk de bewijzen daarvan, voldoen aan criteria uit een opleidingsstandaard.

EVC wordt ingezet als instrument bij loopbaanontwikkeling, een outplacementtraject of bij opleidingstrajecten voor uzelf of voor uw medewerkers.

Het Ervaringscertificaat bevat een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen. Als een kandidaat voldoende onderdelen van de opleidingsstandaard beheerst, dan kan het certificaat verzilverd worden in een mbo-diploma of vrijstellingen.

Een ervaringscertificaat is zinvol wanneer een medewerker:

  • Geen (start)kwalificatie heeft, maar wel (werk)ervaring heeft op dat niveau.
  • Wel over (beroeps)diploma’s beschikt, maar inmiddels op een hoger werk- en denkniveau functioneert.
  • Over ervaring beschikt die relevant is voor de nieuwe gewenste werkplek, maar die niet voldoende aantoonbaar is voor de nieuwe werkgever.

Daarbij is het van belang dat de medewerker

  • Beschikt over recente praktijkervaring s (bij voorkeur niet langer dan 3 jaar geleden).
  • Over voldoende relevant bewijsmateriaal beschikt om competenties aan te tonen in een portfolio.
  • in de gelegenheid is om een praktijkassessment af te leggen, bij voorkeur op de eigen werkplek. Als een kandidaat momenteel geen werk heeft, dan kunnen wij samen kijken of een andere praktijkomgeving geschikt is.

Landelijk Erkend EVC aanbieder

Het Expertisecentrum EVC Deltion is een landelijk erkende EVC aanbieder. Dit betekent dat wij werken volgens de landelijk vastgestelde Kwaliteitscode EVC. De kwaliteitscode is ingesteld om te borgen dat de procedures en ervaringscertificaten van EVC-aanbieders voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Het Expertisecentrum EVC heeft zich gespecialiseerd in EVC-trajecten in de volgende richtingen:

  • zorg en welzijn
  • techniek

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten?  Neem dan contact op met een van de adviseurs van het Expertisecentrum EVC.

Tel: 038-8503096

Email: [email protected]