background

Arbeidsmobiliteit

Weer aan het werk, een nieuwe functie, promotie of bijblijven in het vakgebied. Er zijn veel redenen om te kiezen voor scholing. Om deze nieuwe stap te zetten is het soms van belang om inzichten te krijgen in talenten en loopbaanmogelijkheden.

Het Deltion College kan onderzoeken waar de talenten van uzelf of van een medewerker liggen. Bijvoorbeeld door het afnemen van interessetesten, capaciteitenonderzoeken of beroepskeuzeonderzoeken. Ook is het mogelijk om het niveau van taal- en rekenvaardigheden in kaart te brengen. De onderzoeken worden verzorgd door de loopbaanadviseurs en psychologen van het Studenten Succescentrum van het Deltion College.

Het Studenten Succescentrum (SSC) is het informatiecentrum van het Deltion College voor voorlichting en loopbaanadvies. Het SSC voert activiteiten uit voor diverse doelgroepen onder meer voor particulieren en cliënten van externe opdrachtgevers. Het SSC werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychogen (NIP) en het Register van Beroepskeuzeadviseurs (RBA).
­
De toetsen en onderzoeken zoals deze hieronder zijn beschreven gelden voor individuele aanmelding. Meer weten naar de mogelijkheden voor bedrijven en instellingen, neem contact op met een van onze accountmanagers.

- Capaciteitenonderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Studie en Beroepskeuzetraject (SBT)