Via deze link kunt u de cursus Activerende didactiek met ICT bekijken:

De cursus bestaat uit de volgende e-learning onderdelen:

Didactische keuzes 1, Actieve instructie, Communicatie, Samenwerking, Actieve kennisconstructie en arrangeren, Begeleiden van studenten, Toetsing en evaluatie, Educatieve software en games, Didactische keuzes 2.

De website die u opvraagt met bovengenoemde link bevat verantwoordingsdocumenten, bronbestanden voor (her)gebruik in Xerte, Scormbestanden voor import in uw eigen LMS en lesformulieren om te gebruiken in de F2F bijeenkomsten.